Advanced – Word List Word class abbreviationsDownload 497.51 Kb.
Page1/4
Date conversion25.04.2018
Size497.51 Kb.
  1   2   3   4

Life

Advanced – Word List


Word class abbreviations

The following abbreviations are used in the word list: (n) = noun, (v) = verb, (adv) = adverb, (adj) = adjective and (phr v) = phrasal verb.
Unit 1 lessons for life
Page 9
ashamed (adj)

beschaamd (adj)

come to blows (v)

slaags raken (v)

detail (n)

detail (n)

frustrated (adj)

gefrustreerd (adj)

informal (adj)

informeel (adj)

react (v)

reageren (v)

stead (n)

daglicht (n)

valuable (adj)

waardevol (adj)

Pages 10–11
dizzying (adj)

duizelingwekkend (adj)

harmony (n)

harmonie (n)

heed (v)

in acht nemen (v)

ideological (adj)

ideologisch (adj)

misinterpret (v)

verkeerd interpreteren (v)

motive (n)

motief (n)

reconciliation (n)

verzoening (n)

respect (n)

respect (n)

selfish (adj)

zelfzuchtig (adj)

stability (n)

stabiliteit (n)

strive (v)

nastreven (v)

unite (v)

verenigen (v)Pages 12–13
astronomy (n)

astronomie (n)

campaigner (n)


campagnevoerder (n)

carpentry (n)

timmerwerk (n)

criterion (n)

criterium (n)

doer (n)

doener (n)

dreamer (n)

dromer (n)

drifter (n)

zwerver (n)

factor (n)

factor (n)

joker (n)

grapjas (n)

outlook (n)

kijk (n)

self-centred (adj)

egocentrisch (adj)

settle down (phr v)

settelen (phr v)

technical (adj)

technisch (adj)

value (n)

waarde (n)

vulnerable (adj)

kwetsbaar (adj)

worrier (n)

piekeraar (n)Pages 14–15


albeit (conj)


ofschoon (conj)

coin (n)

muntstuk (n)

dramatist (n)

dramaturg (n)

foregone conclusion (n)

vanzelfsprekend (n)

insight (n)

inzicht (n)

jealousy (n)

jaloezie (n)

light-hearted (adj)

luchtig (adj)

relevance (n)

relevantie (n)

sanctimonious (adj)

huichelachtig (adj)

scholar (n)

geleerde (n)

stray (v)

afwijken (v)

succinctly (adv)

beknopt (adv)Pages 16–17
approach (n) (adj)

aanpak (n) (adj)Page 19advisor (n)

adviseur (n)

ancestor (n)

voorouder (n)

converse (v)

converseren (v)

disproportionate (adj)

onevenredig (adj)

elders (n)

ouderen (n)

healthcare (n)

gezondheidszorg (n)

implement (v)

implementeren (v)

infant mortality (n)

kindersterfte (n)

orally (adv)

mondeling (adv)

pass down (phr v)

overleveren (phr v)

pass on (phr v)

doorgeven (phr v)

self-esteem (n)

eigenwaarde (n)

verbal (adj)

mondeling (adj)
Unit 2 more than a job

Page 21
art (n)

kunst (n)

herder (n)

herder (n)

horseback (n)

te paard (n)

nomad (n)

nomade (n)

pasture (n)

weiland (n)Pages 22–23
accumulate (v)

accumuleren (v)

anticipate (v)

anticiperen (v)

beachcomber (n)

strandjutter (n)

cease (v)

ophouden (v)

harass (v)

intimideren (v)

mollusc (n)

weekdier (n)

outsider (n)

outsider (n)

reassuring (adj)

gerustellend (adj)

reluctant (adj)


weigerachtig (adj)

stranger (n)

vreemdeling (n)

traverse (v)

oversteken (v)

tsunami (n)

tsunami (n)Pages 24–25
chainsaw (n)

kettingzaag (n)

cotton wool (n)

watten (n)

fire hydrant (n)

brandkraan (n)

firebreak (n)

brandgang (n)

fraught (adj)

beladen met (adj)

grade (n)

vereiste (n)

improvisation (n)

improvisatie (n)

inaccessible (adj)

ontoegankelijk (adj)

initial (adj)

initieel (adj)

parachute (n)

parachute (n)

precaution (n)

voorzorg (n)

protective (adj)


beschermend (adj)

session (n)

sessie (n)

smokejumper (n)

rookspringer (n)Pages 26–27
blogger (n)

blogger (n)

chalk (n)

krijt (n)

clinging (v)

vastklampen (v)

cornice (n)

kroonlijst (n)

daring (adj)

gedurfd (adj)

disastrous (adj)

rampzalig (adj)

flawlessly (adv)

vlekkeloos (adv)

foothold (n)

vaste voet (n)

forge (v)

smeden (v)

granite (n)

graniet (n)

paralysed (adj)

verlamd (adj)

participatory (adj)

participerend (adj)

practitioner (n)


beoefenaar (n)

ripple (n)

rimpel (n)

slab (n)

plaat (n)

slick (adj)

glad (adj)

smear (v)

smeren (v)Pages 28–29
broadcasting (n)

omroep (n)

compulsory (adj)

verplicht (adj)

embark (v)

beginnen (v)

officially (adv)

officieel (adv)

orientation (n)

introductie (n)

overseas (adj)

buitenlands (adj)

perspective (n)

perspectief (n)

principal (n)

directeur (n)

second-hand (adj)

tweedehands (adj)

visa (n)

visum (n)Page 31
assignment (n)

opdracht (n)

awesome (adj)

geweldig (adj)

cerebral (adj)

cerebraal (adj)

cringe (v)

ineenkrimpen (v)

fortunate (adj)

gelukkig (adj)

free-soloing (n)

free-soloing (n)

insane (adj)

krankzinnig (adj)

realm (n)

rijk (n)

shovel (v)

schoppen (v)

wait tables (v)

tafels bedienen(v)Unit 3 four walls
Page 33
blend (v)

naadloos passen (v)


cowboy (n)

cowboy (n)

grand (adj)

weids (adj)

plain (adj)

gewoon (adj)

preserve (v)

in stand houden (v)

rock (n)

rots (n)

western (n)

westers (n)Pages 34–35
built-in (adj)

ingebouwd (adj)

completely (adv)

volledig (adv)

dwelling (n)

woning (n)

impress (v)

imponeren (v)

insulator (n)

isolator (n)

literally (adv)

letterlijk (adv)

mobility (n)

mobiliteit (n)

overcrowded (adj)

overbevolkt (adj)

premium (n)

bonus (n)


sauna (n)

sauna (n)

sled (n)

slede (n)Pages 36–37
affordable housing (n)

betaalbare huisvesting (n)

artificial (adj)

artificieel (adj)

estate (n)

landgoed (n)

heartless (adj)

harteloos (adj)

historic (adj)

historisch (adj)

imitate (v)

imiteren (v)

leafy (adj)

lommerrijk (adj)

metropolis (n)

metropolis (n)

nostalgia (n)

nostalgie (n)

quaint (adj)

pittoresk (adj)

replica (n)

replica (n)

reproduction (n)

reproductie (n)

sprawling (adj)

uitgestrekt (adj)


suburb (n)

buitenwijk (n)

suburbia (n)

voorstad (n)

take root (v)

zich vestigen (v)Pages 38–39
complex (n)

complex (n)

complimentary (adj)

complimenterend (adj)

contemporary (adj)

modern (adj)

defy (v)

trotseren (v)

insertion (n)

invoeging (n)

interconnect (v)

met elkaar verbinden (v)

interlocking (adj)

in elkaar grijpende (adj)

intrigued (adj)

gefascineerd (adj)

masterstroke (n)

kunststuk (n)
  1   2   3   4


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page