Anna Birketveit, Høgskolen i Bergen: Reading The Secret Garden and The Jungle Book in the classroomDownload 250.72 Kb.
Page2/7
Date conversion29.03.2017
Size250.72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Depending on your pupils’ reading skills in English, it is possible to read the novel faster (2-3 weeks). In order to keep the pupils interested, this may be an advantage.

The pupils should be provided with a list of vocabulary to assist them in their reading (see below).

3.2 List of vocabulary

When reading extensively with pupils, the teacher should point out beforehand that the pupils do not need to understand every single word in the text. The aim is to understand the content. As long as the pupils understand the meaning of the story they do not have to look up unfamiliar words. The main challenge with extensive reading is the start. Therefore the first chapters do have quite a lot of the vocabulary translated. As the pupils become familiar with the story, there are fewer words translated.


Ch 1: Mary Lennox Ch 2: The gardens


Spoilt: bortskjemt

Housemaid: tjenestepike

Rude: uforskammet

Chat : prate

Bad-tempered: gretten, sur

To slap : å slå

Miserable: ulykkelig

To lock : å låse

To upset: forstyrre, bringe i ubalanse

To bury: å grave ned

Unpleasant: lite hyggelig, ufordragelig

Key : nøkkel

To stamp: å trampe hardt

Huge: kjempestor

Disease: sykdom


Bare: naken

Manor: herregård

Wintry: vinterleg

Housekeeper: husholderske

Ivy: eføy

Plain: lite pen

Robin:rødstrupe

Gloomy: dyster (mørk)

Gardener: gartner

Moor : (lyng)hei

To take a fancy to somebody : å like noen

A crooked back: pukkelrygg

Determination : bestemthet

Worship: dyrke, tilbe

To belong: å høre til

To poke around: å snuse rundt

To walk off: å gå sin vei

Cross: sint
Unwanted: uønsketCh 3: Robin shows the way Ch 4: Dickon
To spend . å tilbringe

Magic : magi, tryllekunst

Outdoors: utendørs

Bulb : blomsterløk

Branch : gren

Weeds: ugress


To feel sorry for: å ha medkjensle med

Crocus : krokuss

Fox cub : reveunge

Snowdrops : snøklokker

To explore: å utforske

Rabbit: kanin

Soil : jord

Pheasant: fasan

Skipping rope: hoppetau

To prune: beskjære

Ch 5: Collin Ch 6: Rainy days
Candlestick: lysestake

Master : herre

Ghost : spøkelse, gjenferd

To bewitch : å forhekse

Hunchback : pukkelrygg

To make fuss about : å lage oppstyr rundt

Exciting : spennende

Tantrum : raserianfall

Ch 7: The secret is told Ch 8: “I shall live for ever and ever”
Lump: klump

To bleat: å mekre

Lad: gutt

Surprise : overraskelse

Lass: Scottish for girl


A cripple: en krøpling

Selfish: egoistisk
Nasty: slem
To deserve a beating: å fortjene juling
To comfort: å trøste
Squirrel: ekorn
To cheer up: å bli glad/ i godt humørCh 9: Magic
Amazed: overrasket
To run away: å unslippe
Sorrow: sorg
Body and mind: kropp og sjel
Relax: slappe av1   2   3   4   5   6   7


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page