Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page12/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   52
: humango: to release.

hanasu 離す, aida-wo akeru 間を開ける (v.t.): : to separate, to leave a space of gap between.
hanasu 話す, iu 言う, kataru 語る, shaberu しゃべる, tsugeru 告げる (v.i./v.t.): : to mention, to say, to speak, to talk, to tell, to utter.

* hanasu koto 話すこと, kaiwa 会話, taiwa 対話, danwa 談話 (noun): conversation, discourse, a speech.


hanataba 花束, buuke ブーケ (noun):
: a bouquet, a bunch of flowers.
hanawa 花輪, kakan 花冠 (noun): : a wreath.
hanay (noun): : a line, a row. * Ang hanay na ito ay ang mga magbabayad.: : This row is for those who are paying. (syn.): hilera, linya, pina.
hanayakana 華やかな, hadena 派手な, mie-wo hat-ta 見栄を張った: : colorful, showy.
hanayome 花嫁 (noun): : a bride.

* hanayome-no tsukisoi 花嫁の付き添い (noun): : a bridemaid.


hanay-ulat (noun): : a statement. * Tag. Eng. (syn.): pahayag, paglalahad, pagpapahayag. (2): a report. * Ayon sa hanay-ulat ng eksperto sa nutrisyon, mas nagagamit ng ating katawan ang lutong gulay kaysa hilaw.: : Based on the report of the nutrition expert, our body can utilize cooked vegetables than the raw ones. (syn.): ulat.

hanazukuri 花作り, kusabana-no saibai 草花の栽培 (noun):

: floriculture.
hanbiraki-de 半開きで, sukoshi hiraita 少し開いた (adj.): : ajar, slightly open.
hanbun-ni wakeru 半分に分ける (v.t.): : to share half.
hanchuu 範疇, bunrui 分類 (noun): : a category.
handa (noun/adj.)(var. nakahanda, paghahanda): (noun): (1): preparation. * Marami silang handa para sa pista.: : They have a lot of food prepared for the feast. (syn.): preparasyon. (2): a menu, a bill of fare. * Tag. Eng.

(adj.): : ready, prepared. * Ang mga lupa ay handa na para sa pagtatanim ng palay.: : The farm is now ready for planting rice. (syn.): laan, nalaan, preparado.


handa ハンダ, handazuke ハンダ付け (noun): : solder.
handaan (noun): : a party, a feast. * Maraming handaan sa Pilipinas tuwing Mayo.: : There are many feasts in the Philippines in May. (syn.): pagtitipon, salu-salo.
handak (adj.): (1): greedy. * Tag. Eng. (2): lewd, lustful. * Tag. Eng.
handan 判断, hyooka 評価, satei 査定 (noun): : evaluation.

* handan suru 判断する, kesshin suru 決心する, kettei suru 決定する, kimeru 決める (v.t.): : to decide.

handazuke-wo suru ハンダ付けをする, yoosetsu suru 溶接する (v.t.): : to solder.

handobaggu ハンドバッグ (noun): : a handbag.
handog (noun): (1): a gift, a present. * Hindi dapat tumingin sa halaga ng handog.: : We shouldn't look at the price of the gift. (syn.): bigay, gawad, parangal, regalo. (2): an offer. * Tag. Eng. (syn.): alay, alok.
handoru ハンドル (noun): : a handle, handle bars, steering wheel.
handugan (v.t.)(var. ihandog, maghandog): : to offer, to give a present or gift. * Tag. Eng. (2): to dedicate, to devote. * Hahandugan siya ng magandang awit ng kanyang mga anak sa kanyang kaarawan.: : Her children will dedicate a beautiful song on her birthday. (syn.): alukan, ialay, magregalo, parangalan.
handulong (noun)(var. paghandulong): : an attack, an assault. * Hindi siya nakalaban sa handulong ng lalaki.: : He was not able to fight back the attack of the man. (syn.): paglusob, salakay.

handusay (noun/adj.)(var. nakahandusay, paghandusay): (noun): (1): prostration. * Tag. Eng. (syn.): pagpapatirapa, pangangayupara, paninikluhod. (2): helplessness. * Tag. Eng. (3): exhaustion. * Nakita ko ang kanyang handusay dahil sa trabaho.: : I saw her exhaustion because of the job.

(adj.): (1): fatigued, tired, exhausted. * Hadusay na si Rosalita nang datnan ko.: : Rosalita was tired when I found her. (2): lying prostrate. * Nakita namin siyang handusay sa daan.: : We saw him lying prostrate on the road. (3): lying on the back. (syn.): nakabulagta.

Hane? (interjec.): : Understand? Okay? Right?
hane , 羽根, tsubasa 翼 (noun): : a feather, a wing.

* haneari 羽アリ, shiroari 白アリ, haari 羽蟻 (noun): : a winged termite.


hane 跳ね, hanekake 跳ねかけ, tobihane 飛びはね (noun): : splash (from rolling things as wheels).
han-ei 繁栄, hanjoo 繁盛, kookeiki 好景気 (noun): : prosperity.

* han-ei shi-te iru 繁栄している, seikoo shi-ta 成功した (adj.): : prosperous.


hanekaesu はね返す, hankyoo suru 反響する, hansha suru 反射する (v.t.): : to reflect, such as light, heat or sound.
Hanep! (sla.)(interjec.)(var. Hanip!): : Unbelievable! Amazing! [Tag. sla. hayop "fantastic, amazing"] * Hanep! Magaling talaga siyang magmotorsiklo.: : Unbelievable! He's really amazing in riding a motorcycle. (syn.): ayos, ma-galing, ma-tinik.
haneru 跳ねる, tobichiru 飛び散る (v.i.): : to splash.
haneru 跳ねる, chooyaku suru 跳躍する, tobiagaru 跳び上がる (v.i.): : to jump up, to leap against.

* haneru koto 跳ねること, tobu koto 跳ぶこと, chooyaku 跳躍 (noun): : a jump, a leap.

hanga (noun)(var. paghanga):


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page