Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page18/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   52
: shameless.

hareru 晴れる (v.i.): : to clear up.

* hare-ta 晴れた, akarui 明るい, sun-da 澄んだ (adj.): : clear.

* harewatat-ta 晴れ渡った, kaisei-no 快晴の (adj.): : clear, fair.
haretsu 破裂, ketsuretsu 決裂 (noun):
: rupture.
hari , senmaidooshi 千枚通し, togat-ta mono とがったもの (noun): : a needle, a sharp-pointed object.

* haribako 針箱 (noun):


: a sewing kit.
hari (noun): (1): a king, a ruler. * Sa kasalukuyan ay walang hari sa Hapon.: : At present there is no king in Japan. (2): a champion. * Nagapi niya ang hari ng boksing.: : He beat the king of boxing.
harigami 張り紙, keiji 掲示, posutaa ポスター (noun):
: a poster, a placard.
harigane 針金, tessen 鉄線 (noun): : a wire,
harigusuri 貼り薬, tofuyaku 塗布薬 (noun): : liniment.
harina (noun): : flour, powder. * Dalawang tasang harina lamang ang kailangan.: : Only two cups of flour are needed.
haritsuke (noun):
: a crucifixion.
haritsuku 張り付く, kuttsuku くっ付く (v.i.): : to stick.

* haritsukeru 張りつける, fuka suru 付加する, tenka suru 添加する, tempu suru 添付する (v.t.): : to affix, to attach something on, to put an affix.


haritsume-ta 張りつめた, kinchoo shi-ta 緊張した, pin-to hat-ta ピンと張った (adj.): : taut, tense, tight, stretched.

haroharo ハロハロ, sandee サンデー (noun): : a sundae, crushed ice with milk, sugar, and preserved or fresh fruits.

harok (noun): : a snore, snoring. * Tag. Eng. (syn.): hilik.
haros (adj.)(var. halot, maharos): (1): prankish, frolicsome. * Ayaw niya ang haros na babae.: : He does not like a frolicsome woman. (syn.): magaslaw, maharot, malikot. (2): immoral, impure, lewd, obscene, unvirtuous. * Tag. Eng. (syn.): haliparot, taratitat.
harot (adj.)(var. maharot): (1): vulgar. * Masyado kang harot.: : You are so vulgar. (2): prankish. * Harot ang kalaro mo.: : Your playmate is prankish.
harot (sla.)(adj.): : flirtatious, loose. [new. Tag. harot "mischievous"] * Nagiging harot ang aking anak na babae dahil sa kanyang mga kaibigan.: : My daughter is becoming flirtatious because of her friends. (syn.): magaslaw, malandi, ma-likot.
haru (noun): : spring.

* harusame 春雨 (noun): : bean-starch, vermicelli.

harurot (sla.)(adj.)(var. barurot): (1): fast, rapid. (2): speeding. [Onomatopoeia. "ha-ru-rot", for sound of a car driving fast without mufflers] * Bawal ang harurot na sasakyan dito dahil may eskuwelahan dito.: : Fast cars are not allowed here because there is a school here. (syn.): ma-bilis.

has been (sla.)(noun): (1): a thing which is passe. * Tag. Eng. (2): a person who is passe, an old-fashioned person. [Eng. sla. "has been"] * Hindi pinapansin ng ibang mga anak ang kanilang mga magulang dahil sa tingin nila ay has been na ang mga payo nito.: : Some children don't care about their parents because they think that their parents' advice are already passe. (syn.): lipas na, luma.
hasa (noun/adj.)(var. paghahasa): (noun): : whetting, sharpening of tools on a whetstone. * Tag. Eng.

(adj.): (1): experienced. * Bihasa siya sa pag-aalaga ng mga hayop.: : He is experienced in tending animals. (2): well versed. * Tag. Eng. (syn.): bihasa.


hasaan (noun)(var. panghasa)(r.w. hasa): : a grindstone, a whetstone. * Patalimin mo ang kutsilyo sa hasaan.: : Sharpen the knife using a whetstone. (syn.): paglalagis, pagtatagis.
hasa-hasa (noun): : a mackerel. * Hasa-hasa ang paborito kong isda.: : Mackerel is my favorite fish.
hasaki-ga nibui 刃先が鈍い, namakurana なまくらな, kireaji-no warui 切れ味の悪い (adj.): : blunt, dull pointed.

hasami ハサミ・鋏 (noun): : scissors, shears.
hasamu はさむ, tsumamu つまむ, tsuneru つねる (v.t.): : to pinch, to grasp with the claws.
hasan 破産, hasansha 破産者, toosan 倒産 (noun): : bankruptcy, insolvency.

* hasan shi-ta 破産した, shihara funoo-no 支払い不能の, toosan shi-ta 倒産した (adj.): : bankrupt, broke, insolvent, having no money, unable to pay one's debts.

* hasan suru 破産する, toosan suru 倒産する (v.i.):1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page