Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page21/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   52
: to decide. * Hatulan mo nga siya kung kailangan na ipagpatuloy ang kanyang gayak.: : Judge her if she should carry out her plan. (2): to sentence, to rule. * Ngayon lang siya hahatulang pagkatapos ng limang taong paglilitis.: : He will be sentenced now after five years of trial. (syn.): humusga, magpasiya. (3): to advise. * Tag. Eng.

hau 這う (v.i.): : to crawl, to creep.

* hau koto 這うこと, haihai 這い這い (noun): : crawls, crawling, creeping.


haula (noun)(var. hawla): : a cage. * May nagbukas ng haula kaya't nakawala ang alaga kong ibon.: : Someone opened the cage door so my pet bird flew away. (syn.): kulungan.
hausu booi ハウスボーイ, otoko-no meshitsukai 男の召使い (noun): : a male servant, a house boy.
hawa (noun)(var. pagkahawa): : contagion, infection. * Tag. Eng. (syn.): damay, lalin, pagkalalin.
hawa-hawa (adj.): : infected. * Tag. Eng.
hawak (noun): : hold, a grasp, a grip. * Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang anak dahil ito'y masyadong malikot.: <>: Eng. (syn.): kapit, pigil, tangan.
hawakan (v.t.)(var. humawak)(r.w. hawak): : to seize, to grasp, to take hold of. * Hawakan mo ang aking bag dahil kailangan kong bitbitin ang mga kahon.: : Take hold of my bag because I have to bring the boxes. (syn.): tumangan.
hawan (noun):: clearing away, cleaning up. * Tag. Eng.

hawan (adj.)(var. nahawan): : clear. * Maaari na tayong tumuloy magpiknik dahil hawan na ang kalangitan.: : We can now go picnic because the sky is clear. (2): cleared. * Tag. Eng.

hawas (adj.): : slim, thin. * Hawas ang mukha ng kanyang nobyo.: : Her lover's face is thin.
hawig (noun/adj.)(var. kahawigan, kahawig, pagkakahawig): (noun): : an affinity, similarity, resemblance, likeness. * Tag.: : There is a similarity between cats and tigers. (syn.): pagkakamukha, pagkakapareho, pagkakatulad.

(adj.): <…to ni-te iru ~と似ている>: similar to, like. * Ang nobyo ko ay hawig sa paborito kong manganganta.: : My boyfriend is similar to my favorite singer.


hawigan (v.t.)(r.w. hawig): : to copy, to imitate. * Tag. Eng.
hawiin (v.t.)(var. humawi, maghawi)(r.w. hawi): (1): to push away. * Hawiin mo ang mga sanga sa hardin.: : Push away the branches of trees in the garden. (2): to divide the hair in the middle. * Tag. Eng. (syn.): hatiin.
hawla (noun)(var. haula): : a cage. * May nagbukas ng haula kaya't nakawala ang alaga kong ibon.: : Someone opened the cage door so my pet bird flew away. (syn.): kulungan.
ha-wo kuishibaru 歯を食いしばる, ha-wo kamishimeru 歯をかみ締める (v.t.): : to grit one's teeth.

hay (sla.)(adj.)(var. high, high na high): : high on drugs, drugged. [Eng. sla. "high"] * Hay siya nang pumunta siya sa kasayahan.: : He was high on drugs when he went to the party. (syn.): basag, bogsa, sabog, stoned, tinamaan ng gamot.

haya (noun)(var. baya): : abandonment, neglect. * Tag. Eng. (syn.): iwan, kunsinti, pagbibigay, payag.
hayaan (v.t.)(var. bayaan, pabayaan)(r.w. baya): : to allow, to leave, to permit, to let someone do what he wants, to leave undisturbed. * Hayaan mo siyang maglaro sa palaruan.: : Let him play in the playground. * Hayaan mo siyang matulog.: : Leave him asleep. (syn.): hayaan, huwag intindihin.
hayaashi 早足, isogiashi 急ぎ足 (noun): : a trot, trotting.
hayag (noun/adj.)(var. pahayag): (noun): : a statement of an opinion, a proclamation, a public announcement. * Tag. Eng.

(adj.): (1): known. * Hayag ang kanilang bawal na relasyon.: : Their forbidden relationship is known. (2): public. (syn.): kalt, lantad. * Tag. Eng. (3): frank, open. * Hayag ang kanilang usapan.: : Their conversation is open.

hayagan (adv.)(r.w. hayag):


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page