Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page30/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   52
: a draw, a haul, hauling, a pull, pulling, a tow, towing. * Tag. Eng. (syn.): arastre, batak, hatak, higit, remolke.

hilab (noun)(var. paghilab): : a swell, a bulge. * Tag. Eng. (syn.): laki, maga, pintog, tamtok.
hilaga (noun): : the north. * Ang Hapon ay nasa hilagang-kanluran ng Pilipinas.: : Japan is at the northwest of the Philippines. (syn.): norte.

* hilaga at timog (noun): : the north and south.

* hilagang hating-glob (noun): : the northern hemisphere.

* hilagang-kanluran (noun): : the northwest.

* hilagang-silangan (noun): : the northeast.
hilahil (noun): (1): hardship. * Ang mga hilahil niya sa buhay ang nagbigay sa kanya ng lakas upang umunlad.: : Her hardships in life gave her strength to succeed. (syn.): dusa, hirap, sakit. (2): grief, sorrow, sadness. * Si Lea ay isang matatag na babae kaya't natitiis niyang lahat ang mga hilahil na dumarating sa kanyang buhay.: : Lea is a strong woman so that she can bear all the grief that comes into her life. (syn.): dalamhati, lungkot, pighati.
hilahin (v.t.)(var. humila)(r.w. hila): : to pull, to drag, to haul, to tow. * Kailangang hilahin ang kotse na nalubog sa putik.: : The car has to be pulled out from the mud. (syn.): batakin, bumatak, hatakin, humatak.

hilahod (noun/adj.)(var. paghilahod): (noun): limping, dragging the feet. * Tag. Eng. (syn.): hatak, hingkod, kaladkad, pagapang, pilay. 

(adj.): : limping or dragging along. * Tag. Eng.

hilakbot (noun)(var. kilabot, panghihilakbot): (1): dreadfulness, terror, fear, horror. * Ayaw na niyang maalala ang hilakbot ng digmaan.: : He doen't want to remember the terror of war. (syn.): sindak. (2): a terror, a horror. * Tag. Eng.
hilamos (noun)(var. paghihilamos): : an act of washing the face. * Kailangang maging maingat sa paghihilamos ng mukha ng sanggol.: : We should be careful in washing the baby's face.
hilamusan (v.t.)(var. maghilamos, paghihilamos)(r.w. hilamos): : to wash one's face. * Hilamusan mo ang kanyang mukha.: : Wash her face.
hilat (adj.): : stretched, pulled. * Bumili tayo ng bagong medyas dahil hiklat na ang garter nito.: : Let's buy new socks because this one has stretched garters. (syn.): banat, biklat, hiklat.
hilata (noun)(var. paghilata): : lying down, an act of lying down on oen's back. * Tag. Eng.

hilaw (adj.): (1): raw. * Kumakain ka ba ng hilaw na isda?: : Do you eat uncooked fish? (2): half-done. * Tag. Eng. (syn.): di luto, malasado, sariwa. (3): immature, unriped, not fully grown, not matured, not mellowed. * Baka sumakit ang iyong tiyan dahil hilaw pa ang prutas na iyan.: : That fruit is still unripe, you might have an upset stomach. (syn.): mura. (4): uncooked, not cooked. * Hilaw ang mais na nabili ko.: : The corn I bought is not cooked.

hilayog (v.i.): : to soar. * Ang eroplano ay humilayog sa alapaap.: : The airplane soared to the sky.
hilbana (noun): : basting, tacking, baste stitch. * Alisin mo ang hilbana ng baro.: : Remove the baste stitch of the dress. (syn.): tutop, tutos.
hilbanahan (v.t.): : to baste, to tack on. * Hilbanahan mo ang damit bago pasadahan sa makina.: : Baste the dress before running it by the sewing machine.
hilera (noun): (1): a row. * Siya ay nakaupo sa pangatlong hilera mula sa harap.: : She is sitting on the third row from the front. (2): a line. * Tag. Eng. (syn.): hanay, linya, pila.
hili (adj.)(var. mapanaghili, pagkahili): (noun): : envy. * Tag. Eng. (syn.): imbidya, inggit, kainggitan.

(adj.)(var. mahili): : envious. * Hindi tumagal ang kanilang pagkakaibigan dahil siya'y mapanaghili.: : Their friendship did not last because she was envious.


hili (syn.)(var. paghihili): : a lullaby, a cradle song. * Tag. Eng. (syn.): hele, paghehele.

hilig (noun/adj.)(var. nakahilig): (noun): (1): a slant, a slope. * Tag. Eng. (syn.): hapay, hilis, tagilid. (2): tendency. (3): inclinations, a liking. * Ang hilig ni Susana ay magbasa sa nobela.: : Susana's liking is reading novels. (syn.): killing, sandal. (4): concern. * Hilig niya ang pagpipinta.: : His inclination is painting.

(adj.): (1): inclined. * Dapat nang ayusin ang hilig na poste dahil maaaring bumagsak ang bahay.: : The house might collapse so that it's necessary to fix the inclined post. (2)<…no keikoo-ga aru ~の傾向がある>: inclined. * Tag. Eng. (syn.): dahilig, hapay, hilis, nakahapay, tagilid.

hilihid (noun): : a panorama. * Tag. Eng.
hilik (noun)(var. paghilik, paghihilik): : a snore, an act of snoring. * Hindi ako makatulog dahil sa lakas ng hilik ng aking asawa.: : I can't sleep due to the loud snore of my husband. (syn.): hagok, harok, pagharol.
hiling (noun)(var. kahilingan): : a request, a petition. * Ang hiling niya ay magbakasyon para mag-asawa.: : His request is to take vacation and get married. (syn.): hingi, pakiusap, pamanhik, petisyon, pithaya, samo.
hilingin (v.t.)(var. humiling)(r.w. hiling): (1): to petition, to ask earnestly. * Tag.: : The villagers petitioned the local government to provide bus services. (2): to ask for. * Tag.: : Ask your dad if we can borrow his car.

hilis (noun):


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page