Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page46/52
Date05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   52
: a hotel. * Maganda ang serbisyo ng hotel na aking tinuluyan.: : The service of the hotel where I stayed in was good. (syn.): otel.

hotel (sla.)(noun)(var. otel): : a temporary place for making love. * Nakita niya ang kanyang anak na papalabas sa hotel.: : He saw his daughter coming out from the love hotel.
hoten suru 補填する, umeawase-wo suru 埋め合わせをする (v.t.): : to make up (for money lacking).
hoteru ホテル (noun): : a hotel.
hotobashiri ほとばしり, funshutsu 噴出 (noun):
: a squirt, a spurt.

* hotobashirideru ほとばしり出る, fukidasu 噴き出す, fukideru 噴き出る, funshutsu suru 噴出する (v.i.): : to spurt, to gush out, to flow suddenly in a jet or stream.


hotoke , shaka 釈迦 (noun): : the Buddha.
hotondo ほとんど, ayauku 危うく (adv,): : approximately, almost, nearly.

* hotondo…nai ほとんど~ない, mettani…nai めったに~ない, hotondo…shi-nai ほとんど~しない, mettani…shi-nai めったに~しない(adv.): : hardly, scarcely, probably not.


hotsure-ta ほつれた, surikire-ta 擦り切れた, borokire-no ぼろきれの(adj.): : threadbare, frayed condition of a piece of cloth.
hottarakashi ほったらかし, hooki 放棄, taiman 怠慢 (noun): : dereliction, neglect, negligence.
hottategoya 掘っ立て小屋, abaraya あばら屋, koya 小屋 (noun): : a hovel, a hut, a shack, a house that is small.

hottay (noun)(var. hototay): : a kind of Cantonese soup, made of chicken breast or pork, shrimp, eggs and many vegetables.

hotto suru ほっとする, kata-no ni-wo orosu 肩の荷を下ろす, kokoro-wo karuku suru 心を軽くする, omoni-wo orosu 重荷を下ろす (v.t.): : to unburden, to let out suppressed feeling.
Hoy! (interjec.): (1): Hey! an exclamation of warning or calling attention. (2): Hey! * Hoy, ano iyon?: : Hey, what is it?
hoya (noun): : a gem, a jewel. * Tag. Eng.
hoyero (noun)(r.w. hoya): : a jeweler. * Tag. Eng.
hoyoo 保養 (noun): : a recuperation.

* hoyoojo 保養所, ryooyoojo 療養所, sanatorium サナトリウム (noun): : a sanatorium.

* hoyooshisetsu 保養施設, shukuhakujo 宿泊所, resutohausu レストハウス (noun):
: a rest house, a place of relaxation.
hozon suru 保存する, bichiku suru 備蓄する, chozoo suru 貯蔵する, takuwae-te oku 蓄えておく, tot-te oku 取っておく (v.t.): : to preserve, to save, to store, to keep something in reserve for.

* hozon sare-ta 保存された, chozoo sare-ta 貯蔵された, zaiko-no 在庫の (adj.): : conserved, hoarded, stored.

* hozonshoohin 保存商品, chozoohin 貯蔵品, zaikohin 在庫品 (noun): : hoards, conserved or stored goods.

hubad (adj.)(var. hubo): (1)(var. hubu't-hubad): bare, nude, no clothing. * Hubad nang makita nila ang Igorot.: : The Igorot was naked when they found him. (2): topless, undressed from the waist up. * Hubad ang kanyang likod.: : Her back is bare.

hubarin (v.t.)(var. hubaran): : to disrobe, to take off something from body. * Hinubad niya kanyang damit at sapatos.: : She took off her dress and shoes.:
hubby (sla.)(noun): : a husband. [Eng. sla. "hubby (=husband)"] * Ito ang paboritong pabango ng aking hubby.: : This is the favorite perfume of my husband. (syn.): asawa (lalaki).
hubo (adj.)(var. hubad): (1): naked, nude, no clothing. * Tag. Eng. (2): undressed from the waist down. * Tag. Eng.
hubog (noun/adj.)(var. hutok): (noun): (1): an arch, a curve. * Tag. Eng. (2): a shape. * Naiiba ang hubog ng gusaling ito.: : This shape of this building is unique. (syn.): arko, habyog, kurba.

(adj.): (1): curved. * Ang damit ay talagang nababagay sa hubog niyang katawan.: : The dress really fits her curved body. (2): arched. * Tag. Eng. (syn.): baluktot, balikuko.

hubugin (v.t.)(var. humubog)(r.w. hubog): (1): to bend, to curve. * Tag. Eng. (2): to shape, to train. * Kailangang hubugin mo ang ugali ng ating anak.: : We need to shape character of our children.

hudas (sla.)(noun): (1): a traitor. [Spa. Judas (= a betrayer of Christ)] * Pinupugutan ng ulo ng kanilang grupo ang kasapi na nagiging hudas.: : Their group beheads a member who becomes a traitor. (2): a bad person. * Tag. Eng. (syn.): doble kara, galema, lilo, sukab, taksil, traidor.
Hudiyo (noun/adj.)(var. Hudio, Hudyo): (noun): : a Jew.

(adj.): : Jewish. * Maraming Hudyong tao ang nakatira sa aming pamayanan.: : There are many Jewish people living in our community.


hudyat (noun): (1): a signal. * Huminto ka kung nakita mo ang kanyang hudyat.: : Stop when you see her signal. (2): a warning. * Tag. Eng. (syn.): babala, senyas, tanda.
hugador (noun): : a gambler. * Tag. Eng. (syn.): magsusugal, manunugal, sugarol.
hugas (noun)(var. paghuhugas): : cleaning with water, washing. * Tag. Eng.

hugasan (noun/v.t.)(r.w. hugas): (noun): (1): a washroom. * Tag. Eng. (2): a toilet, a lavatory. * Panatilihing malinis ang mga hugasan upang maiwasan ang sakit.: : Always keep the toilet clean to prevent sickness.

(v.t.)(var. maghugas): : to wash. * Hugasan mo ang mga plato na nasa lababo.: : Wash the plates in the sink.

hughog (noun)(var. paghuhughog): : rinse, rinsing clothes. * Tag. Eng.
hughugan (v.t.)(r.w. hughog): : to rinse. * Hughugan ang labada please.: : Rinse laundry po.
hugis (noun): (1): a shape, a figure, a form. * Binigyan ko siya ng sabon may iba't ibang hugis.: : I gave her different shapes of soap. (2): an appearance. * Tag. Eng. (syn.): anyo, korte, porma, tabas. (3): fashion. * Tag. Eng. (syn.): anyo, ayos.

hugis- (prep.): <…kata-no ~型の, …gata-no ~型の>: shaped like.

* hugis-puso (adj.):Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page