Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?


Tag. Eng. * hugis-tao (adj.): : shaped like a man. * Tag. EngDownload 2.21 Mb.
Page47/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
: heart-shaped. * Tag. Eng.

* hugis-tao (adj.): : shaped like a man. * Tag. Eng.

hugong (noun)(var. paghugong): : buzz, buzzing, hum. * Naririnig ko ang mga hugong ng lamok.: : I can hear the buzzing of the mosquitos. (syn.): haging, higing, ugong.
hugot (noun)(var. paghugot): : drawing out, unsheathing, an act of pulling out. * Binaril siya ng pulis dahil sa hugot na ginawa niya sa kanyang bulsa.: : He was shot by the policeman because of his act of pulling something from his pocket. (syn.): bunot.
hugpong (noun)(var. hugpungan): (1): a joint, a juncture, a seam. * Tag. Eng. (syn.): dugtong, sudlong, sugpong. (2): extension. * Tag. Eng. (syn.): dugtong, kahugpong, karugtong.
hugutin (v.t.)(r.w. hugot): : to pull out. * Hinugot ng gusgusing bata ang pitaka sa aking bulsa.: : The dirty boy pulled out the wallet in my pocket.
huho (noun)(var. pagkahuho): (1): leakage, overflow. * Tag. Eng. (2): a landslide. * Hindi kami nakaraan dahil sa huho.: : We weren't able to pass because of the landslide. (syn.): pagkaguho, pagkauho.

huhuan (v.t.)(r.w. huho): : to pour. * Tag. Eng.

hukab (noun)(var. hukag): : a big hole. * Tag. Eng.
hukay (noun/adj.): (noun): (1): excavation. * Tag. Eng. (syn.): libingan, puntod. (2): a hole, a hollow, a pit. * Maraming hukay sa daan.: : There are many holes in the road. (syn.): lubak. (3): a grave. * Huwag mong dalhin ang iyong sama ng loob hanggang sa iyong hukay.: : Don't bring your grudge to your grave.

(adj.): : dug, excavated. * Ang hukay na daan ay delikado sa mga sasakyan.: : The excavated road is dangerous for the cars.


hukayin (v.t.)(var. humukay, maghukay)(r.w. hukay): : to dig, to excavate. * Uumpisahan ng hukayin ang lugar na may malaking deposito ng langis.: : They will start digging the site with a big oil deposit.
hukbo (noun): : an army, troops. * Kailangan ang hukbo sa panahong ito.: : It is necessary to have an army at present. (syn.): armi, ehersito.
hukbong-dagat (noun)(var. hukbong-dagatan, hukbong-karagatan): : a navy. * Gusto kong sumanib sa hukbong-dagat.: : I want to join the navy.
hukbong-kati (noun)(var. hukbong-katihan): : an army, a land army. * Tag. Eng.

hukbong-panghimpapawid (noun)(var. hukbong-himpapawid): : an air force. * Tag. Eng.

hukbong-sandatahan (noun)(var. hukubong-sandatahan): : an army, a force, troops. * Kailangan ng disiplina sa hukubong sandatahan.: : It is necessary to have discipline in the army.
huklob (adj.)(var. hukluban): : decrepit, senile. * Tag. Eng. (syn.): paugud-ugud.
hukom (noun): : a judge. * Hindi sila umayon sa desisyon ng hukom kaya't sila'y umapila sa nakatataas na korte.: : They didn't agree with the decision of the judge so they appealed to the higher court. (syn.): huwes, tagahatol, tagapagpasiya.

hukuman (noun/v.t.): (noun)(r.w. hukom): (1): a law court, a court of justice. * Tinawag ng manananggol ang nasasakdal sa hukuman.: : The lawyer called the accused to the bench. (syn.): husgado, korte. (2): a court house. * Naglipana ang mga mamamahayag sa hukuman dahil sa kontobersiyal na kaso.: : There were a number of reporters in the courthouse for a contoversial case. (syn.): bahay-hukuman, bahay-husgado.

(v.t.): : to pass sentence. * Tag. Eng.

* Hukmang Unang Dulgan (noun): : a Court of First Instance, a district Court.

* Hukman sa Paghahabol (noun): : a Court of Appeals, a higher court.

* Kataas-taasang Hukman (noun): : the Supreme Court.

hula (noun)(var. paghula): (1): a guess. * Sino ang hula mong mananalo sa larong ito?: : Who in your guess will win this game? (2): prediction. * Tag. Eng.
hulaan (v.t.)(var. humula)(r.w. hula): (1): to guess. * Hulaan mo kung sino ang dumarating.: : Guess who is coming. (2): to predict, to forecast. * Hinulaan nilang magkakaroon pa ng isang digmaan.: : They forecasted another war. (3): to tell one's fortune. * Hulaan mo nga ang aking kapalaran sa lalaking ito.: : Predict my future with this man.
hulapi (noun): : a suffix. * Tag. Eng.
hulas (adj.): : liquefied, melted. * Tag. Eng.
hulaw (noun): : decrease of dimunition of intensity, rain, storm, etc. * Salamat sa hulaw at natuloy ang laro.: : It is good that the intensity of rain subside. The game proceeded as scheduled.

huli (noun/adj.): (noun): : a tail, a tail end. * Tag. Eng.

(adj.): (1): last. * Ang huling tren ay darating ng ika-12 ng umaga.: : The last train will arrive at twelve in the morning. (2): late. * Huli na ako sa tren.: : I am late on the train. (3): belated. * Tag. Eng.

* huli sa lahat (phr.): : last. * Tag. Eng.

huli (noun): : an act of catching. * Marami ang huli nilang isda kagabi.: : They had a big catch last night.
huli (adj.)(var. mahuli): : senile. * Tag. Eng.
Huli yan! (sla.)(interjec.): : Hey!, You! [Tag. hui "late" + (I)yan "that"] (syn.): Hoy! * Huli yan! Bakit mo binabasa ang aking talaarawan.: : Hey! Why are you reading my diary?
hulihan (noun)(r.w. huli): : the back, the rear. * Sa hulihan nakatali ang buntot ng buradol.: : At the back of the tail of the kite is tied.
hulihin (v.t.)(var. humuli, ihuli)(r.w. huli): (1) to catch, to capture. * Tag. Eng. (2): to arrest. * Hinuli nila ang nagbenta ng nakaw na kotse.: : They caught the one who sold the stolen car.

hulilip (adj.)(var. walang-kahulilip):1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page