Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?


halimhim (noun): : brooding of eggs. * Tag. EngDownload 2.21 Mb.
Page8/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52
: nausea.

halimhim (noun): : brooding of eggs. * Tag. Eng.
halimhiman (v.t.)(var. humalimhim)(r.w. halimhim): : to brood, to hatch, to incubate, to sit on eggs. * Nakita kong hinahalimhiman ng inahin ang mga itlog.: : I saw the hen sitting on the eggs. (syn.): lumimlim.
halimunmon (noun): : fragrance, redolence, sweet scent. * Gusto ng aking ina ang halimunmon ng sampagita.: : My mother likes the fragrance of sampaguita. (syn.): halimuyak, halimuymoy.
halimuyak (noun): : fragrance, redolence, sweet scent. * Gusto ko ang halimuyak ng umaga sa bukid.: : I like the sweet scent of the morning on the farm field. (syn.): halimunmon, halimuymoy.
halimuymoy (noun): : fragrance, redolence, sweet scent. * Ang halimuymoy ng sampagita ay nakaaabot sa akin. <>: The fragrance of the sampaguita reaches me. (syn.): halimunmon, halimuyak.
Halina! (interjec.)(var. Halika!): : Come on! Let's go! * Halina sa aming bayan ng Bulakan.: : Let's go to my hometown Bulacan. (syn.): Tayo na!

halina (noun)(var. panghalina): : glamour, charm, attraction. * Kahit tumatanda na ang aking lola ay hindi pa rin nawawala ang kanyang halina.: : Though my grandmother is getting old, she does not lose her glamour still. (syn.): alindog, guyuma, pang-akit.

halinahin (v.t.)(r.w. halina): : to charm, to fascinate. * Tag. Eng.
halinawa (adv.): : so be it. * Harinawang lumigaya ka habang buhay!: : May you be happy all your life! (syn.): sana.
Halinawa! (interjec.): : May God grant! May it become true!
haling (adj.)(var. nahahaling, haling na haling): (1): crazy, mad. * Ang haling na babae ay tumalon sa ilog.: : The foolish woman jumped into the river. (syn.): ulol. (2): foolish, stupid. * Haling ang taong iyan.: : That man is foolish. (syn.): hangal, loko. (3)<…gurui-no ~狂いの, muchuu-ni nat-te 夢中になって, yamitsuki-no 病み付きの, nekkyootekina 熱狂的な, henshuukyoo-no 偏執狂の>: infatuated, obsessed with, passionately fond of. * Tag. Eng.

haling (noun)(var. hadlang, halang, harang): (1): obstruction. * Tag. Eng. (2): an obstacle, a barrier, a barricade. * Nilagyan ng halang ang daan dahil sa naganap na aksidente.: : They placed a barricade on the road due to the accident that happened. (syn.): balakid, sagabal, sagwil. (3): a crosspiece. * Tag. Eng.

haling na haling (adj.)(var. haling, nahahaling): (1): mad. * Tag. Eng. (syn.): ulol. (2): foolish. * Tag. Eng. (syn.): hangal, loko. (3)<…gurui-no ~狂いの, muchuu-ni nat-te 夢中になって, yamitsuki-no 病み付きの, nekkyootekina 熱狂的な, henshuukyoo-no 偏執狂の>: infatuated, obsessed with, passionately fond of. * Haling na haling siya sa mga mahahaling alahas.: : She is passionately fond of jewls. (syn.): hibang, hibang na hibang.
halinghing (noun)(var. paghalinghing): (1): a neigh, neighing, a bray, the sound that a horse or a donkey makes. * Ano ang dahilan at halinghing ang kabayo.: : What is the reason for the neighing of the horse? (2): a groan, a moan, a deep-throated voice expressing grief or pain. * Naririnig mo ba ang halinghing ng maysakit sa kabilang silid?: : Can you hear the groan of the patient in the next room? (syn.): aing, daing, haluyhoy, taghoy, ungal.
halinhan (v.t.)(r.w. halili): : to replace, to substitute. * Tag. Eng. (syn.): ihalip, halipan.
halintulad (noun): : comparison. * Tag. Eng.

halip (adv.): <…no kawari-ni ~のかわりに, …ni kawat-te ~にかわって, …shi-nai-de ~しないで, …se-zu-ni ~せずに>: in place of, instead of. * Tag. Eng.: : She went there in place of me. * Tag.: : I'll have that, too, but with French fries instead of coleslaw. (syn.): embes, imbes, kaysa, lugal, sa halip ng, sa lugal.

haliparot (adj.): (1): flirtatious. * Tag. Eng. (syn.): charot, malandi, palikera. (2): licentious. * Tag. Eng. (syn.): mahalay. (3): vulgar. * Umiwas ka sa mga haliparot na kaibigan.: : Avoid vulgar friends. (syn.): bastos, bulgar, magaspang. (4): coarse. * Tag. Eng. (syn.): galawgaw, harot, hitad, kiri, landi.
halkan (v.t.)(var. halikan, hagkan): : to kiss. * Halkan mo ang sanggol.: : Kiss the baby. (syn.): humalik.
Halo! (interjec.)(var. Helo!): : Hello. * Halo, sino ito?: : Hello, who is this? (syn.): Ola! Kumusta!
halo (noun/adj.)(var. paghalo, pagkakahalo): (noun): : a mixture, a blend. * Iyan ay halong gatas at itlog.: : That is a mixture of milk and eggs. (syn.): ang pinaghalo, timpla.

(adj.)(var. haluan): : mixed, mixing. * Kami ay bumili ng halong mani at kasoy.: : We bought mixed peanuts and cashew. (syn.): lahok, timpla, pagkakatimpla, pagtitimpla.

halo (noun): : a pestle. * Gamitin mo ang halo sa pagdikdik ng bawang.: : Use the pestle to pound the garlic. (syn.): pambayo, pandikdik, panligis.
halo-halo (noun/adj.)(var. halu-halo): (noun):


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page