Inhoudsopgawe

:)


Download 2.21 Mb.
Page1/22
Date conversion10.11.2016
Size2.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
INHOUDSOPGAWE


 1. Ons Missie / Our Mission

 2. Ons Visie / Our Vision

 3. Algemene Doelstellings

 1. CREDO

 2. Skoollied

 3. Agtergrond/Geskiedenis

 4. Basiese Funksionaliteit van die skool

 5. Leierskap, Bestuur en Kommunikasie

 6. Beheer en Verhoudinge

 7. Afrikaans

 8. Afrol- en fotostaatmasjiene

 9. Afwesighede / Registers

 10. Assessering

 11. Beginneropvoeders: Wenke

 12. Beleide: Formaat

 13. Beplanningslêers/Beplanning

 14. Beseringsverslag

 15. Bestuurstaak van Hoof

 16. Biblioteek

 17. Boekstoor

 18. Boekstoor: Grondslagfase

 19. Buitemuurse Aktiwiteite

 20. “Checklist”

 21. Civvie-dag

 22. Classrrom Conduct

 23. Detensie

 24. Diensstaat

 25. Dissipline

 26. Dwelms & Drank

 27. Ekonomiese Bestuurswetenskappe

 28. Eisteddfod

 29. Eksamen en toetse

 30. English

 31. Finansies

 32. Fondsinsameling

 33. Foto’s

 34. Geboue en Terrein

 35. Gedragskode/Skoolreëls (Afr & Eng)

 36. Gesondheidsmaatreëls

 37. Godsdiens

 38. Graadhoofde

 39. Graadvoogde

 40. Grondwet

 41. Handboeke

 42. Heelskoolevaluering

 43. HIV/VIGS

 44. Honderd (100) - boeke

 45. Huiswerk

 46. ILST

 47. Inventarisse

 48. Jaarverslag

 49. Kindermisbruik / Abuse

 50. Klasbesoek
 51. Klasindeling


 52. Klaskamers

 53. Klaskamers: Gebou-uitleg

 54. Kleredrag: Leerders

 55. Kleredrag (verkeerde): Brief (sekr)

 56. Kleredrag: Opvoeders

 57. Kommunikasie

 58. Kontak met ouers: Skooldokumentasie

 59. Kontrak: Verhuring

 60. Kontrole: Modules en boeke

 61. Kuns en Kultuur

 62. Kurrikulum

 63. Leerareahoofde

 64. Leerderindeling in klasse

 65. Leerderprogressie

 66. Leerderrekords (Profiele)

 67. Leerondersteuning

 68. Leesprogram

 69. Leierspantake

 70. Lewensoriëntering

 71. Market Day

 72. Media

 73. Moderering (GGBS)

 74. Moderering (Skoolwerk)

 75. Musiek

 76. NAPTOSA

 77. Natuurwetenskappe

 78. Noodhulp

 79. Ondersteunersklub

 80. Noodplan

 81. Omgewingsklub

 82. Omsendbriewe

 83. Oorplasings

 84. Oortredings en strawwe

 85. OOV

 86. Oueraande

 87. Personeelfonds

 88. Personeelvergaderings

 89. Persoonlike inligting

 90. Prefekte

 91. Projekwerk

 92. Prysuitdeling

 93. Punte na rekenaar

 94. Rapporte

 95. Rapportopmerkings

 96. Racism, Discrimination and sexual harassment

 97. Report remarks

 98. Reënweer

 99. Regte en verantwoordelikhede

 100. Roosters

 101. Saalbyeenkomste

 102. Samesprekings met Dept.

 103. Selfone

 104. Skaak

 105. Skolierpatrollie

 106. Skoolgelde

 107. Skoolkalender

 108. Skryfbehoeftes

 109. Sleutels

 110. Sosiale Wetenskap

 111. Speelgronde

 112. Sport


 113. Strategiese Beraad / Indaba

 114. Studente Besoeke (Inligting)

 115. Taakomskrywing: Alle range

106 Taalbeleid

107. Tegnologie

108. Telefoon en faks

109. Toelatingsbeleid

110. Toelating van Voor & Gr R

111. Toestemming om skool te verlaat

112. Toetse en eksamens

113. Toetse: Gr 3 & 6 Lit/Num

113. Uitstappies

114. Vakatures en Kennisgewings

115. Vergaderings: Graadgroepe

116. Verjaarsdag

117. Verlof

118. Vervoer - Skoolbussies

119. Vervoersertifikaat

120. Verwagtinge van personeel

121. Voldoen nie aan vereistes

122. Voogde

123. Werkboeke

124. Wiskunde

125. Xhosa


ONS VISIE
Om goed gebalanseerde, gelukkige, hardwerkende en vervulde individue vir die toekoms voor te berei wat ‘n aanwins vir die samelewing sal wees.

OUR VISION
To develop well-balanced, happy, hard working and fulfilled individuals who will be an asset to society for the future.
ONS MISSIE

By Bastion wil ons met behulp van die beste personeel en die beste middele die beste onderwys aan ons gemeenskap se kinders bring. Ons glo dat gelukkige onderwysers gelukkige kinders tot verantwoordelike volwassenheid sal lei. Ons onderskryf onderwys volgens Christelike beginsels. Mag God ons daartoe help.

OUR MISSION
To offer the best education to our community’s children with the aid of the best teachers and the best equipment. We believe that happy teachers will teach happy children to become responsible adults. We firmly believe in teaching according to Christian principles. May God help us!
ALGEMENE DOELSTELLINGS

1 Om ‘n veilige hawe vir kinders te skep.

2 Om die akademiese kurrikulum ten volle aan kinders te bring.

3 Om as belydende Christen kinders voor te gaan en as voorbeeld hulle te lei tot Christus.

4 Om ‘n goeie verhouding met elke ouer te handhaaf tot voordeel van DIE KIND.

5 Om in elke onderneming - binne-, buite- en skakelend my bes te doen om die beeld van die skool te bou.

6 Om te help en te ondersteun

- Vir kinders

- Vir ouers

- Vir kollegas en die skoolhoof en myself.

7 Om verantwoordelik te wees vir die hele skool.

8 Om veiligheidsbewus te wees.

9 Om te beplan sodat ek al my doelstellings kan bereik.

10 Om gedissiplineerd te wees

- Stiptelik in die uitvoering van take

- Verwag stiptelikheid van kinders

- Gedrag te alle tye so dat kinders met my kan identifiseer

- Betyds


11 Om positief te dink en te doen.

12 Om altyd die waarheid te praat.

13 Om my menseverhoudinge te verbeter en te bevorder.
SPESIFIEKE DOELWITTE

1 Netjies, mooi goedversorgde klasse.

2 Korrekgeklede sportdeelnemers en -afrigters.

3 Maksimum deelname aan ligaverpligtinge.

4 Klas- en gangdissipline - ontspanne en ordelik.

5 Skoolorganisasie - gereedheid, stiptelikheid.

6 Standaardtoetse en eksamens.

7 Prikkeling van bogemiddelde kinders en handhawing van standaard.

8 Meer sosiale geleenthede vir personeel.

CREDO

1 Ek glo in Jesus Christus wat my krag in alles gee.

2 Ek is lief vir my land, my dorp en my skool.

3 Ek eer my ouers en my opvoeders.

4 Ek gehoorsaam my landswette.

5 Ek doen in alles my beste

6 Ek glo ek staan sterk omdat ek in die Waarheid glo.


VIRES VERITAS - Uit die Waarheid word Sterkte gebore.
CREDO

1 I believe in Jesus Christ, my strength in everything.

2 I love my country, my town and my school.

3 I honour my parents and educators.

4 I obey all our laws.

5 I always do my best in everything.

6 I believe I am strong because I believe in the Truth.

VIRES VERITAS - From Truth comes forth Strength
SKOOLLIED

Soos ‘n skans wat stewig staan

en ‘n vesting wat nie sal vergaan,

het ‘n skool hier sy beslag gekry

met ‘n naam wat staande bly.
In ons werk en spel en naastediens

in ons strewe en ons daad

Versterk geloof ons toekomsdroom

bly ywer steeds ons maat.


Bastion, ons roem jou naam

aan ons skool se toekoms bou ons saam

Bastion, versterk ons gees

om ons land en volk tot diens te wees.SCHOOL SONG

There’s a school so dear to me

Standing strong and steadfast bold and free

And its name rings loud and clear

Bastion, for all to hear.
We have hope for what the future holds

And the things for which we strive

We’ll serve our land and fellow man

And keep the faith alive.


Bastion! Our school, our pride

and we’ll build your future side by side

Bastion! A name so fine

Which forever in our deeds will shineAGTERGROND/GESKIEDENIS

BRACKENFELL

Brackenfell as dorp bestaan reeds meer as ‘n eeu. Die huidige laerskool was by geleentheid laerskool, middelbare skool, hoër- en laerskool. Die getalle-uitbreiding het veroorsaak dat ’n nuwe laerskool op 21 Januarie 1980 begin het.

Die dorp is geleë aan Kanonberg, ‘n historiese koppie vanwaar ‘n kanon vanuit ‘n kanonstelling die aankoms van vreemde skepe na die binneland geboodskap het. Daaraan ontlok die naam Bastion of vesting die naam van die skool. Die deel waar Bastion geleë is, bestaan uit ou Brackenfell, Proteahoogte, Ruwari en Kruispad. Die eerste jaar het die skool net 300 leerders tot en met Graad 6 gehad. Tans word onderrig van Graad R - 7.

WAPEN EN LEUSE VAN LAERSKOOL BASTION

Deur Dr C Pama ontwerp, is die kanonkoeëls ter ere van Kanonberg en die dubbele kanteeling is daar vir die lewenskrag en sterkte wat so ’n naam uitstraal. Die leuse VIRES-VERITAS beteken “uit die waarheid word sterkte gebore”.SIMBOLIESE VERTOLKING VAN DIE SKOOLWAPEN

Die skoolwapen is goud en rooi.


Goud staan vir Lig wat waarheid is. Waarheid is egtheid en duursaamheid wat die basis verskaf vir innerlike sterkte en lewenskrag wat daaruit gebore word. Rooi versimboliseer lewenskrag en sterkte asook vorstelikheid. Die skoolleuse VIRES VERITAS “uit Waarheid word Sterkte gebore” is gebaseer op die Bybelse teks: Efesiërs 6:14: “Staan dan vas, julle lendene met die Waarheid omgord....”.
Daar is drie kanonkoeëls en ‘n dubbelgekanteelde balk. Die drie koeëls het drieërlei betekenis -

a) Kerk, Skool en Staat wat ‘n eenheid moet vorm in die opvoeding tot volwassenheid.

b) Ouer, opvoeder en kind

c) Kultuur, Akademie en Sport


Die dubbelgekanteelde balk het drieërlei betekenis -

- Eerstens dui dit op die skoolnaam Bastion wat vesting beteken en veiligheid en sterkte aan sy inwoners bied.

- Tweedens dui dit op samevoeging en samewerking van verskillende taalgroepe tot een geheel.

- Derdens op die samewerking tussen (1) Kerk, Skool en Staat; (2) Ouers, Opvoeder en Kind; en (3) Die gesonde balans tussen Akademie, Kultuur en Sport om ‘n gesonde wellewende volwasse landsburger op te voed.


LAERSKOOL BASTION

Laerskool Bastion, geleë in Proteahoogte (Brackenfell-Suid), bestaan sedert Januarie 1980. Dis ‘n parallelmediumskool wat onderrig verskaf in beide Afrikaans- en Engelsmedium. Sedert dit in 1980 met 294 leerders begin het, groei die inskrywings elke jaar.

Die skool bied ‘n gebalanseerde opvoedingsprogram aan. Akademies huisves ons leerders van Graad R tot Graad 7. Daar word na uitnemendheid gestreef. Die Interhuiskompetisie, die Prysuitdeling en die DUX-leerder elke jaar, bewys dit. Leerders ontvang didakties-remediërende hulp waar nodig. Ons strewe is om ons leerders se intellek ten volle in te span. Ons het ook twee ten volle toegeruste rekenaarsentrums, waar rekenaargeletterdheid as deel van die kurrikulum aangebied word.

Op kultuurgebied neem ons aan die Internasionale Tygerberg-Eisteddfod deel waar ons baie goed presteer. Ons het twee groot kore, bied individuele klaviermusiek na skool aan, hou gereeld konsert, Kersspele en ons bied verskeie dramas en sangoptredes van buitepersone aan. Verskeie van ons leerders verwerf groot eer op die verhoog.
Op sportgebied bied ons rugby, krieket, hokkie, tennis, atletiek, landloop, karate, skaak en ballet aan. Van hierdie bedrywighede word deur buitepersone teen ekstra koste aangebied.
Die skolierpatrollie, die biblioteekmonitors en ons prefekte verrig koningswerk. Hierdie leerders is leiers wat wind en weer trotseer om op hul pos te wees. Ons stelsel van prefekte verseker dat goeie dissipline gehandhaaf word en skoolreëls gehoorsaam word.
Die personeel is almal hoogs en toepaslik gekwalifiseerd. Die personeel en leerders verteenwoordig al die kleurgroepe van die land, maar in Bastion is ons slegs Bastioniete.
Die skoolkomitees, Beheerrade, en tans Beheerliggaam het oor jare, getrag om net die beste diens te lewer. Hulle het die knapste opvoeders probeer aanstel. Daarom baat ons leerders daarby. Die Beheerliggaam stel elke jaar ‘n begroting op wat bekostigbaar is, sodat ons addisionele opvoeders kan betaal. Die skool kon ook addisionele klaskamers uit eie sak bou.
Ons wil graag ‘n veilige gelukkige hawe vir al ons leerders wees, ‘n plek waar hulle kan groei en groot word. Ons wil graag skakeling met al ons ouers hê. Daarom handhaaf ons ‘n beleid van openheid, bied ons drie oueraande per jaar aan en het ons ‘n flukse Ouer-Onderwyservereniging en Ondersteunersklub.
Bastion deel sy skooldrag met al die skole in die dorp, neem kompeterend deel in al die sportsoorte, bevorder liefdadigheid, neem ons kinders op talle uitstappies en bied Buitelugopvoeding aan.

Ons ideaal is dat elke Bastionleerder, volkome toegerus en gereed vir die hoërskool, ons as Graad 7 verlaat. Die feit dat so baie van ons oudleerders tans nasate by ons inskrywe, spreek boekdele.

BASIESE FUNKSIONALITEIT VAN DIE SKOOL

Laerskool Bastion het ‘n duidelike visie en missie wat op verskillende dokumentasie sigbaar is.


VISIE

om hardwerkende, kreatiewe leerders vir die toekoms voor te berei.


MISSIE

By Bastion wil ons met behulp van die beste personeel en die beste middele die beste onderwys aan ons gemeenskap se kinders bring. Ons glo dat gelukkige opvoeders gelukkige kinders tot verantwoordelike volwassenheid sal lei. Ons onderskryf onderwys volgens Christelike beginsels.DOELSTELLINGS

 • om kwaliteit onderwys aan die leerders te voorsien

 • om op geen wyse teen leerders te diskrimineer nie

 • om Christelike godsdiensbeoefening by die skool op ‘n billike wyse toe te pas en waar leerders en personeellede dit vrywillig beoefen

 • om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte omgewing te skep waarby gehalte onderrig volgens die gedragskode van die skool geskied

 • om alle gelde en bates van die skool vir opvoedkundige doeleindes te gebruik

 • om streng finansiële bestuur toe te pas

 • om die personeel aan te spoor om professioneel te groei en sodoende werk van uitstaande gehalte te lewer.

 • om ‘n bydrae te lewer tot die bevordering van sport en kultuur tot voordeel van die leerders

 • om ouerbetrokkenheid aan te moedig


STRATEGIESE RIGLYNE EN FOKUSPUNTE

Beheerliggaam: Hooftaak is om die belange van die leerders, ouers en personeel te beskerm.


SBS: Leierspan moet fokus op die volgende:

 • opleiding, spanbou en evaluering van die personeel;

 • ouerbetrokkenheid aan te moedig by kurrikulum en informele (funksies) geleenthede;
 • die leerders te ontwikkel volgens die visie en missie van die skool, waarop die akademie, sport en kultuur op deurlopende basis aandag geniet.

Sport: Massadeelname moet gehandhaaf word. • Opvoeders moet in ‘n posisie wees om kleingroep-afrigting te doen (een ouderdomsgroep per afrigter – maksimum 2 spanne).

 • Betaling vir gespesialiseerde afrigting.

Kultuur: Afrikaans en Engels sal op ‘n gelyke voet aandag geniet • Opgeleide/ervare opvoeders moet beskikbaar wees om kuns, drama en musiekonderrig vir groot – en kleingroep leerders te gee.

Finansies: Moet deur ‘n span finansiële kundiges deursigtig volgens neergelegde beginsels bestuur word.


Fasiliteite: Geboue en terrein

 • instandhouding moet deurlopend en voorkomend geskied sodat die fasiliteite op ‘n hoë standaard gehou word.

 • Deurlopende vergelyking met skole in omgewing sodat pro-aktief opgetree kan word.

 • Deurlopende beplanning om nuwe verwikkelinge op onderwysgebied te akkommodeer.

Bemarking: ‘n Weldeurdagte bemarkingsplan moet ‘n positiewe beeld van die skool as instelling van uitnemendheid in die gemeenskap en breë omgewing in stand hou en uitbou.


RISKANTE ASPEKTE

Die volgende aspekte kan as riskant beskou word t.o.v. die funksionering, voortbestaan en sukses:


Ligging

Die ligging van die skool is sodanig dat dit nie so direk aan die publiek bemark kan word nie aangesien dit nie langs ‘n hoof verkeersweg geleë is nie. Die skool word deur munisipale regulasies beperk oor watter advertering gebruik mag word.


Beskikbaarheid van fondse (toekoms)

Die skool is in ‘n gemiddelde sosio-ekonomiese gebied geleë en daar bestaan ‘n moontlikheid dat die finansiële las wat op die ouers geplaas word nie deur almal nagekom kan word nie. Daarteenoor word die skool se begroting jaarliks met groot sorg en baie beplanning deur kundige mense voorberei.

Sekuriteit

Die ligging van die skool bied maklike toegang tot die skool. Vanaf 1 Desember 2009 is ‘n wag vir 24h op die skoolterrein. Toegangsbeheer word tydens skoolure deur die wag toegepas. Nadat die hekke middae gesluit word, word die skoolterrein gepatrolleer. Die opvoeders word tans opgelei in noodmaatreëls en noodhulp. In die volgende jaar sal persone op ‘n brandbestrydingskursus gaan. Die noodplan sal dan meer gereeld ingeoefen word.

Personeelvoorsiening

Die riglyne wat deesdae deur die Departement deurgegee word, veroorsaak onsekerheid by die vulling van vakante betrekkings.


BESKIKBAARHEID EN GEBRUIK VAN MENSLIKE HULPBRONNE

Die personeelvoorsiening by die skool is soos volg:
Opv.

(Dept.)


Opv.

(BHL)


Nie-opv.

Adm. Dept.Nie-opv Adm BHL

Nie-opv.

Dept.skoonNie-opv. BHL skoon


FINANSIES

Gesonde finansiële bestuur en beheer word d.m.v. die volgende toegepas: • Die finansiële komitee funksioneer onder die voorsitterskap van die Beheerliggaam se Tesourier.

 • Dié komitee vergader maandeliks saam met die Beheerliggaam.

 • Skriftelike verslag word aan die Beheerliggaam, tydens vergaderings, gedoen.

 • Alle aankope is onderworpe aan ‘n skriftelike magtiging wat gekoppel is aan ‘n goedgekeurde bedrag soos dit in die begroting verskyn.

 • ‘n Begroting word jaarliks in Oktober gefinaliseer en aan die ouers vir goedkeuring voorgelê.

 • ‘n Skoolgeldevorderingstelsel is in plek om te verseker dat die skool die maksimum inkomste genereer soos deur die ouers verskuldig is.

 • ‘n Eksterne ouditeur is jaarliks verantwoordelik vir die finansiële kontrole van die boekhouding van die skool se inkomste en uitgawes wat ook ‘n verslag aan die beheerliggaam voorlê.


OMSTANDIGHEDE VAN DIE SKOOL

 • Uitbreiding van uitkomsgebaseerde onderrig.

 • Effektiewe dissiplinêre stelsel..
 • ‘n Gesonde opvoeder/leerder verhouding (kleiner klasse).


 • Implementering van preprimêre onderrig.

 • Doeltreffende benutting van die inligtingsentrums.


LEIERSKAP, BESTUUR EN KOMMUNIKASIE (sien kommunikasiebeleid)

Gereelde, effektiewe kommunikasie vanaf die Beheerliggaam, Leierspan.

Ouers weeklikse omsendbriewe

algemene jaarvergadering

inligtingsessies

individuele ouerbesoeke

e-medium

Personeel soos bo

afkondiginge in personeelkamer weeksoggende voor skool

Leerders weeklikse saalbyeenkomste

Afkondiginge oor interkom

BEHEER EN VERHOUDINGE

Ouers: Optimale ouerbetrokkenheid en inspraak by wyse van formele en informele geleenthede in die totale skoolstruktuur.

Personeel:‘n Goedopgeleide personeel wat gereeld indiensopleidingskursusse bywoon, doeltreffende

onderrig en persoonlike aandag nastreef.Leerders: ‘n Kindgerigte onderrigbenadering wat sal lei tot ‘n gebalanseerde en gelukkige individu.

Wes-Kaap Onderwysdepartement: Goeie, gereelde wedersydse kommunikasie is van kardinale belang.

‘n Positiewe beeld van die skool as ‘n instelling van uitnemendheid.Private sektor/gemeenskap: ‘n Positiewe beeld van die skool as ‘n instelling van uitnemendheid.

Die benutting van finansiële bydraes/borge om eersgenoemde ideaal te verwesenlik.


AFRIKAANS

INLEIDING

Die skool is parallelmedium (Afrikaans/Engels) en daarom word twee benaderings ten opsigte van elke taal gevolg, naamlik:

1 die taal as leer en onderrigvoertuig

2 die taal as addisionele taal.

BEPLANNING

1 Weeklikse en daaglikse beplanning word Donderdae vanaf 13:00 – 15:00 tydens graadvergaderings gedoen. Alle mede-kollegas, veral dié wat nie in dieselfde graadgroep is nie, moet geraadpleeg word. Kollegas moet sorg dat hulle naasteby elke week dieselfde werk per graadgroep doen.

2 Kwartaallikse / Jaarlikse beplanning. (Sien Opvoedersportefeulje).

3 Die onderwyser in beheer van die betrokke opvoedersportefeulje moet aan die begin van die jaar ‘n afskrif gee aan bogenoemde medekollegas.

LEERUITKOMSTES

Sien Opvoedersportefeulje.


LEERSTOF

1 Future Entrepreneurs se modules word as basis gebruik.

2 Hierdie modules moet self aangepas word om by ons behoeftes te pas.

3 Indien ekstra leerstof bygevoeg word of van die leerstof uitgelaat word, moet die hele graadgroep daarvan kennis neem. Ekstra werk moet vir die hele graadgroep gegee word.

ASSESSERING

1 Raadpleeg die opvoedersportefeulje, die assesseringsbeleid en die assesseringsvorms (Puntelêer).

2 Die onderwyser moet sover moontlik poog om na hoër en beter te mik as die minimum assesseringsstandaarde.

3 Wat word in die assesseringsbeleid gedek?

3.1 Beplanning

3.2 Deurlopende assessering

3.3 Opvoedersportefeulje

3.4 Profiele

3.5 Optekening van assessering

3.6 Toetse

3.7 Eksamen

3.8 Rapportering

3.9 Progressie en Promosie

3.10 Intervensie en Ondersteuning

3.11 Appél

4 Die assesseringsbeleid is in dié handleiding beskikbaar.

5 Alle werk moet geparafeer en gedateer word.

6 Na assessering moet diagnosties – regstellend opgetree word om probleme op te los en agterstande uit te wis.

7 Gedurende assessering en aanbieding moet die volgende nagekom word:

(Sien assesseringsvorms).

7.1 Mondeling: minstens 2 assesserings per kwartaal.

7.2 Stelwerk: minstens 2 assesserings per kwartaal.

7.3 Lees: Assesseer voorbereide/onvoorbereide lees en begriplees.Minstens 2 assesseings vir lees en assesserings vir begriplees per kwartaal. (Sien ook: Riglyne vir die geletterdheidshalfuur Graad R – 7).

7.4 Spel: Nuwe woorde moet weekliks getoets word. Twee assesserings (speltoetse) per kwartaal.

8 Alle leeruitkomstes moet deur die loop van die jaar aangespreek word.

TAALSTUDIE (Taalvaardigheid)

1 Formele taalstudie moet altyd binne die raamwerk van die lewende taalverband aangebied word. (In konteks).

2 Skriftelike taalwerk moet voorafgegaan word deur taalwerk mondeling te behandel.

3 Spesifieke aandag moet aan die hooftye in tale gegee word.

4 Daar moet gedifferensieer word ten opsigte van die hoeveelheid en die moeilikheidsgraad van die werk.

5 Alle nuwe werk moet gereeld getoets word.


SPEL:

1 Spel moet in sinsverband gegee word, dit wil sê, deur middel van frases of kort sinne en nie as losstaande woorde nie.

2 ‘n Lys van kort woordjies (algemene foute wat herhaaldelik in Stelwerk, Taalstudie, ens. voorkom) moet in elke klas saamgestel word.

3 Kort speltoetsies moet minstens een keer per week gegee word.

4 Spel moet ook mondelings getoets word om hierdie vermoë te ontwikkel.

5 Die alfabet moet aangeleer word.

6 Differensieer deur middel van diktee - ½ punt per fout afgetrek.

7 Minimum woorde wat per jaar aangeleer word:

Graad 4: 250 Eerste Taal, 200 Tweede Taal

Graad 5: 280 Eerste Taal, 250 Tweede Taal

Graad 6: 330 Eerste Taal, 280 Tweede Taal
MONDELING:

1 Leerders moet gereeld geleentheid kry om die opvoeder/klas/groep toe te spreek oor ‘n verskeidenheid van voorbereide en onvoorbereide onderwerpe, ten minste 7 keer ‘n jaar.

2 Samespraak en debatvoering moet die nodige aandag kry.

3 Groepwerk word aanbeveel.

4 Die belangrikste doelstelling moet steeds wees om die kind se vermoë om in die openbaar te praat, te ontwikkel.

5 Korrekte uitspraak moet deurgaans aandag geniet.

STELWERK:

1 Kwaliteit moet die hoogste prioriteit geniet.

2 Poog om in elke stelwerkstuk aan een aspek, bv. paragrawe, woordkeuse, punktuasie, spel, vorm van die brief, dialoog, ens. aandag te skenk.

3 Kreatiwiteit moet aangemoedig word (Sien ook punt 6).

4 Moedig die gebruik en besit van ‘n woordeboek aan.

5 Nasienwerk:

5.1 Algemeen: By elke nasienwerk moet op die volgende gelet word:

* dit moet diagnosties van aard wees

* dit moet opvoedingswaarde hê

* dit moet ‘n doelgerigte poging tot skryfverbetering wees.

5.2 Stelwerk: ‘n Matriks moet gebruik word vir bepunting.

* swak leerders hoef nie alle verbeteringe te doen nie.

* opvoeders word versoek om die volgende nasientekens te gebruik:

[ Paragraaffout

= Spelfout

♂ Woordorde

○ Leestekenfout


 • Taalfout

٨ Woord uitgelaat

6 Die bevordering van Kreatiewe Stelwerk:

6.1 Keuse van onderwerpe

6.2 Deeglike leiding en voorbereiding

6.3 Lees en bespreek gepaste artikels, verhale, gedigte, ens.

6.4 Die direkte rede. Die volgende word as korrek aanvaar en aanbeveel:

Gert vra: “Weet Pa en Ma waar ons is?”

“Martha,” vra Vader, “waar is Gert?”

“Ek weet nie,” sê Moeder. “Weet jy, Mina?”


 • Elke afsonderlike spreker in ‘n nuwe paragraaf en sê elke keer wie aan die woord is.

 • Dit wat in die direkte rede geskryf word, moet verband hou met die stuk.

6.5 Paragraafvorming

6.6 Idiome

6.7 Beeldspraak

6.8 Personifikasie

6.9 Gebruik van leestekens

6.10 ….. vir denke en uitdrukking

6.11 Rek van ‘n woord bv. laaaaank

6.12 Advertensies. Hou dit kort en bondig

6.13 Laat leerders logies dink, hul gedagtes formuleer en dan eers skryf. Vermy oorhaastigheid.

6.14 Dui goeie gedeeltes aan en maak ‘n opmerking daaroor wanneer u nasien.

6.15 Positiewe opmerkings.

6.16 Deeglike beplanning en die skep van hoë verwagtings.

7 Briefvorm:

7.1 Adres en slot in blokvorm. Geen punte en kommas.

7.2 Adres van die middel van die blad af regs.

7.3 Die slot teen die kantlyn. Hou die slot van die brief eenvoudig.

Groete aan (almal, jou broer, jou ouers, ens.) tuis.
Jou vriend

Bennie
8 Verbeteringe by skriftelike werk:

8.1 Taalfoute – hele sin

Leestekenfoute – hele sin

8.2 Spelfoute – Woord een keer

8.3 Verbeteringe op folio en heg aan die module by die betrokke stelwerkstuk.

8.4 Bespreek algemene foute met die hele klas.

8.5 Maak seker die verbeteringe word gedoen.

8.6 Help die leerders om foute nie te herhaal nie.

9 Bepunting van werkstukke:

9.1 Bepunt eers twee sterk, twee gemiddelde en twee swakker leerders se werkstukke. Dit vergemaklik bepunting van die res van die leerders se werk.

9.2 Ten minste een lang en een kort stuk moet per kwartaal geëvalueer word:Langer stukke: vertellings, beskrywings, reflekterings, ens.

Korter stukke: briewe, advertensies, dagboekinskrywings, agendas, verslae, e-pos, ens.

9.3 Skriftelike werk word in die klas gedoen en nie tuis nie.

LEES

1 Leerders word ongeveer 7 keer in die jaar getoets en dit sluit toetse en eksamens in.

2 1 – 2 genre per jaar vir Graad 7

3 Leerders moet genoeg geleentheid gegun word vir stillees, begriplees en mondeling lees, begriplees en mondeling lees, ten minste ½ uur per dag.

4 Gee aandag aan duidelikheid, hoorbaarheid, spoed, vloeiendheid, akkuraatheid, interpretasie en vertolking en begrip.

5 Leesbegrip:

5.1 Die aantal vrae moet die helfte of meer wees as die toegewese punt bv. Graad 4 – 10 punte. Daar moet dus meer as 5 vrae wees.

5.2 Minstens 50% van die vrae moet in volsinne beantwoord word.

5.3 Punte moet eweredig versprei word - ½ per fout tot ‘n maksimum van 20% van die totale punte.

6 Beide groep- en individuele lees moet geoefen word in die Intermediêre Fase.

7 Raadpleeg ook: Riglyne vir die geletterdheidshalfuur Graad R tot 7.

POËSIE:

1 Poësie word gedoen vir genot alleen.

2 Leerders leer nie gedigte uit hulle kop uit vir punte nie.

3 Laat leerders self gedigte skryf.AFROL- EN FOTOSTAATMASJIENE

1. DOEL

1.1 Om te verseker dat die masjiene korrek hanteer word.

1.2 Om te bespaar.
2. RIGLYNE

2.1 Daar is 2 afrolmasjiene en ‘n fotostaatmasjien in die afrolkamer beskikbaar vir die gebruik van kollegas en admin. personeel. In die rekenaarlokaal vir onderwysers is ook ‘n fotostaatmasjien wat gekoppel is aan die rekenaars. Die fotostaatmasjien in die admin. kantoor word nie deur onderwysers gebruik nie. Geen ander persone of studente mag enige van die masjiene gebruik nie.

2.2 Afrol- en fotostaatpapier word aan die begin van elke kwartaal aan die onderskeie graadleiers voorsien, soos begroot. Geen ekstra papier word van die ouers gevra nie!

2.3 Maak asb. seker dat u weet hoe om die masjiene korrek te gebruik. Indien u nie weet nie vra gerus.

2.4 Indien u ‘n probleem met een van die masjiene ondervind, stel asb. onmiddellik die sekretaresse daarvan in kennis.

2.5 Elke kollega ontvang ‘n unieke pinnommer(dieselfde as die telefoon) vir die gebruik van die fotostaatmasjiene.

2.6 Betaal asb. die korrekte bedrag by die sekretaresse vir privaatkopieë. Dit geld ook vir die uitdruk van privaat e-posse.

3. ALGEMEEN

3.1 Ruim asb. op nadat die masjiene gebruik is.

3.2 Indien u verstellings op ‘n masjien aangebring het, stel dit asb. weer op die standaardverstellings as u klaar is.

4) BESPAAR ASB. DEUR:

4.1) SEKER TE MAAK DAT DIT WAT U WIL VERMEERDER, WEL TOT VOORDEEL

VAN DIE LEERDERS IS EN NIE MAAR NET OM HUL BESIG TE HOU NIE.

4.2) TE BEPLAN: ‘N HALWE BLADSY KOS NET SOVEEL OM TE VERMEERDER AS ‘N

VOLLE BLADSY.

4.3) DIE KORREKTE HOEVEELHEID TE VERMEERDER.

4.4) VIR MEER AS 20 KOPIEë, MOET U DIE AFROLMASJIEN GEBRUIK.
AFWESIGHEDE/BYWONING/REGISTERS


 1. Registers word daagliks ingevul. Graadhoofde stuur registers asook opsomming van afwesiges op Vrydae na biblioteek.

 2. ‘n Verantwoordelike leerder kan aangestel word om elke Vrydag bv al die graad 3’s se registers en opsommings na biblioteek te bring.

 3. Nuwe leerders se toelatingsnommers word by die sekretaresse gekry en per hand op die register ingevul.

 4. Dit is raadsaam om leerders se afwesigheid op die register by te hou. Dit help om afwesigheidspatrone waar te neem en dae afwesig op te kyk sonder om te wag vir ‘n rekenaaruitdruk.


AFWESIGHEID

1.1 Leerders wat langer as 3 dae afwesig is, word by die kantoor aangemeld.

1.2 Tandartsafsprake moet gedurende die namiddae nagekom word.

1.3 Dis die onderwyser se plig om vas te stel waarom ‘n kind afwesig is.

1.4 Ouers moet skriftelik rede vir afwesigheid verstrek.
VOLTOOI VAN KLASREGISTERS


  1. Seuns en meisies moet op aparte bladsye bygehou word.

  2. Registers moet met swartpen ingevul word.
  3. Aan die einde van elke week moet elke klasopvoeder ‘n opsomming van die klas se bywoning voor 09:00 aan die Graadleier oorhandig sodat ‘n opsomming van die graad se bywoning gemaak kan word. Hierdie opsomming moet aan die verantwoordelike person gestuur word.


  4. Graadleiers sal elke Vrydagoggend die nodige papiere om inligting in te vul, ontvang.

LAERSKOOL BASTION PRIMARY SCHOOL


613 C.D. Eksteen

Jakarandastraat/Street Skoolhoof/Headmaster

BRACKENFELL 7560 www.bastion-primary.org

Tel: (021) 981 1882 root@bastionps.wcape.school.za

Fax: (021) 981 6174


LEERDERBYWONINGSBELEID
1. DOEL VAN DIE BELEID

1.1 Die oogmerk van hierdie beleid is om

(a) stiptelike en gereelde bywoning by BASTION te bevorder en

(b) om aan BASTION en die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) standaardprosedures te verskaf vir die rekordhouding, bestuur en monitering van leerderbywoning.


2. WETSRAAMWERK

2.1 Die nasionale Minister van Basiese Onderwys het die leerderbywoningsbeleid

geformuleer met die goedkeuring van die Raad van Onderwysministers

ingevolge Artikel 3 van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid van 1996, wat

verskyn het in Die Staatskoerant No. 33150, gedateer 4 Mei 2010.

2.2 Hierdie beleid sluit in die aangehegte skedules en verwante instruksies.

2.3 Hierdie leerderbywoningsbeleid is van toepassing op BASTION.
3. RASIONAAL VIR DIE BELEID

Belangrikheid van Gereelde Skoolbywoning

Inskrywing van leerders en hulle gereelde en stiptelike bywoning van die skool

is voorvereistes vir ‘n opgevoede nasie. Verder is inskrywing en stiptelike, gereelde bywoning van die skool belangrik omdat

(a) elke skool ‘n plig het om elke leerder se fundamentele reg op onderwys te beskerm;

(b) inskrywing by ‘n skool ‘n leerder onder die verpligting plaas om die skool

stiptelik en gereeld by te woon, tensy daar ‘n geldige rede vir afwesigheid is; en

(c) ‘n skool wat afwesigheid sonder ‘n geldige rede suksesvol kan beteuel sal

heel waarskynlik leerderretensie en prestasie verbeter.

4. LEERDERAFWESIGHEID

Definisie van ‘afwesig’

‘n Leerder word beskou as afwesig van skool wanneer hy of sy nie in die klas

teenwoordig is nie of nie deelneem aan ‘n skoolaktiwiteit wanneer die register

gemerk word nie.


5. GELDIGE REDE VIR AFWESIGHEID

5.1 Hoewel stiptelike en gereelde bywoning noodsaaklik is, kan dit van tyd tot tyd

gebeur dat dit vir ‘n leerder nie moontlik of wenslik is om die skool by te woon

nie. Enige van die volgende is ‘n geldige rede vir die afwesigheid van ‘n leerder van die skool:


a) liggaamlike of sielkundige siekte, waarvoor ‘n prinsipaal kommunikasie

van ‘n ouer mag benodig wat aandui dat die leerder nie in staat is om die

skool by te woon nie, of geskrewe bevestiging deur 'n geregistreerde

mediese praktisyn of tradisionele geneser indien die siekte langer as 3

dae duur;

(b) godsdienstige of kulturele plegtighede soos goedgekeur deur die

skoolbeheerliggaam (SBL) ingevolge die Nasionale Skoolkalenderbeleid;

(c) dood van ‘n familielid;

(d) ‘n afspraak by die hof, ‘n afspraak met maatskaplike dienste of ‘n ander

amptelike agendskap, waarvoor ‘n prinsipaal dokumentêre bewys mag

vereis;

(e) skorsing deur die SBL;(f) ingryping van die natuur (d.w.s. gebeure wat buite die mens se beheer is);

(g) buitengewone omstandighede waarvoor, volgens die opinie van die

prinsipaal, ‘n tydelike afwesigheid van skool -

(i) in die beste belang van die leerder is; of

(ii) onvermydelik was.

5.2 Afwesigheid sonder ‘n geldige rede is onaanvaarbaar en sal stiptelik opgevolg

word soos hieronder uiteengesit.
6 ROLLE EN VERANTWOORDELIKHEDE


6.1 Rol en verantwoordelikhede van die prinsipaal

6.1.1 ‘n Prinsipaal, in samewerking met die skoolbestuurspan (SBS) en die

skoolbeheerliggaam (SBL), is verantwoordelik vir die ontwikkeling van ‘n kultuur van stiptelike en gereelde bywoning by ‘n skool.

6.1.2 ‘n Prinsipaal is daarvoor verantwoordelik om ‘n atmosfeer van omgee by die skool te skep waarin die SBS en onderwysers belangstel in elke leerder se welsyn en op die uitkyk is vir probleme wat leerderbywoning mag beïnvloed.

6.1.3 ‘n Prinsipaal kan, ingevolge artikel 16A of die Suid-Afrikaanse Skolewet (SASW) en artikel 4 van die Personeeladministrasiemaatreëls (PAM), ‘n plig of verantwoordelikheid soos in hierdie beleid beoog word, aan ‘n personeellid

toeken (sien pligte).

6.1.4 Die prinsipaal moet seker maak dat personeellede aan wie verantwoordelikhede toegesê is t.o.v. skoolbywoningskwessies die belangrikheid begryp van akkurate rekordhouding en versigtige monitering, en dat hulle hulle verantwoordelikhede op ‘n bevoegde wyse nakom.

6.1.5 Die prinsipaal is verantwoordelik daarvoor om te verseker dat klasregisters opgestel word, afgemerk en behoorlik gemoniteer word, en veilig bewaar word ingevolge hierdie beleid. By skole met elektroniese administrasiestelsels, is die prinsipaal verantwoordelik daarvoor om toe te sien dat elektroniese registers behoorlik bygehou en gerugsteun word, en dat drukstukke daarvan gemaak word ooreenkomstig hierdie beleid.

6.1.6 Die prinsipaal moet leerderafwesigheid opvolg deur die ouer(s) te skakel.

6.1.7 Indien die leerder vir drie agtereenvolgende dae afwesig is sonder ‘n geldige rede, moet die prinsipaal:

(a) die ouers in kennis stel van die belangrikheid van gereelde bywoning;

(b) die leerder se plig beklemtoon om stiptelik en gereeld skool by te woon ingevolge die skool se gedragskode vir leerders;

(c) indien die leerder skoolpligtig is, die ouers in kennis stel van die

wetsimplikasies van artikel 3 van die SASW;

(d) die ouers inlig van die risiko dat die leerder se rekord in die klasregister gekanselleer kan word as gevolg van voortgesette afwesigheid;

(e) die leerder se terugkeer na die skool versoek;

(f) waar nodig, die ondersteuning van die distrikskantoor verkry; en

(g) waar nodig die ondersteuning van regering of nie-regerings-organisasies vir sosiale ontwikkeling verkry.

6.1.8 Indien ‘n leerder, ten spyte van die prinsipaal se intervensie, voortgaan om afwesig te wees sonder ‘n geldige rede, moet die prinsipaal

(a) die leerder aankla van die verbreking van die skool se gedrags-kode vir leerders; of

(b) die leerder se rekord in die klasregister kanselleer indien die leerder vir 10 agtereenvolgende dae afwesig is.

6.1.9 Wanneer ‘n leerder se rekord in die klasregister gekanselleer is, moet die prinsipaal:

(a) Die ouer en klasonderwyser skriftelik van die datum en die

rede vir die kansellasie in kennis stel; en

(b) indien die leerder skoolpligtig is, die distrikskantoor in kennis stel van die datum en rede vir die kansellasie.

6.1.10 Die prinsipaal moet die leerderteenwoordigheidskoerse in elke graad moniteer en moet sodanige inligting insluit in die verslae wat die prinsipaal by die Departementshoof of die SBL ingevolge artikel 16A van die SASW inlewer.

6.2 Rol en verantwoordelikhede van onderwysers

6.2.1 Die klasonderwyser se rol en verantwoordelikhede

6.2.1.1 Die klasonderwyser is verantwoordelik vir die samestelling en afmerk van die klasregister gedurende die klasregisterperiode van elke skooldag, die noukeurige byhou daarvan en om dit na die skoolkantoor te neem vir veilige bewaring in die kluis aan die einde van elke kwartaal/jaareind.

6.2.1.2 Die klasonderwyser moet die prinsipaal in kennis stel indien ‘n leerder sonder ‘n geldige rede vir drie agtereenvolgende dae afwesig is, en moet die prinsipaal se aandag op gevalle van herhaaldelike afwesigheid vestig sodat dit op ‘n behoorlike wyse met die ouers opgevolg kan word.
6.3 Rol en verantwoordelikhede van onderwyser

‘n Onderwyser wat rede het om te glo dat ‘n leerder vir ‘n tydperk afwesig is sonder ‘n geldige rede, moet sodanige afwesigheid aan die skoolkantoor rapporteer.


6.4 Rol en verantwoordelikhede van Leerders

6.4.1 ‘n Leerder het ‘n verantwoordelikheid om die skool stiptelik en gereeld by te woon. Die Regering vertrou op ouers, SBL’e, SBS’e, onderwysers en die WKOD om hulle deel te doen om te verseker dat die leerders hierdie verantwoordelikheid aanvaar en daarvolgens optree. Die voorbeeld wat deur die ouers, SBS en onderwysers gestel word, is van kritieke belang in die skep van ‘n kultuur van stiptelike en gereelde bywoning.

6.4.2 Geen leerder mag verlof van die skool kry om weg te bly nadat die eksamen geëindig het nie. .

6.5. Rol en verantwoordelikhede van Ouers

6.5.1 Van ouers word verwag om

(a) seker te maak dat die leerder die skool daagliks bywoon, betyds en vir

die hele skooldag, tensy daar ‘n geldige rede vir afwesigheid bestaan;

(b) seker te maak dat die leerder nie uit die skool gehou word sonder ‘n

geldige rede nie (Familievakansies is nie ‘n geldige rede nie.);

(c) die prinsipaal of klasonderwyser in kennis stel as die leerder afwesig is of

moontlik afwesig of laat sal wees vir die skool en ‘n geldige rede verskaf;

(d.m.v. ‘n brief of telefoonoproep – verkieslik voor die afwesige dag).

(d) met die skool saam te werk om die probleem op te los indien die leerder

sonder ‘n geldige rede van die skool afwesig is; en

(e) die leerder aan te moedig en sover moontlik by te staan, om tyd wat as

gevolg van afwesigheid van die skool verloor is, in te haal.

6.6 Rol en verantwoordelikhede van die Skool

6.6.1 Die skoolgemeenskap, gelei deur die prinsipaal en SBL, is verantwoordelik vir die bevordering en monitering van skoolbywoning om leerders die beste geleentheid te bied om hulle skoolervaring optimaal te benut.

6.6.2 Die skool sal ondersteuning bied aan ‘n leerder wat afwesig was deur die verlore werk aan die ouer te besorg soos afgespreek, met die oog daarop om verlore tyd in te haal of take wat

misgeloop is, by te werk.


6.7 Die rol en verantwoordelikhede van die SBL

Daar word van ‘n SBL verwag om aktief belang te stel in die bywoningskoers van leerders by hulle skool. In besonder moet die SBL ‘n kwartaallikse verslag oor leerderbywoningtendense aanvra van die prinsipaal (ingevolge artikel 16A (2) (c) van die SASW) en die verslag by ‘n vergadering bespreek.


7. PROSEDURE

Prosedures moet gevolg word in ooreenstemming met die skedules wat

aangeheg is.
8. IMPLEMENTERINGSDATUM:

1 Januarie 2011.

LAERSKOOL BASTION PRIMARY SCHOOL


* 613 C.D. Eksteen

Jakarandastraat/Street Skoolhoof/Headmaster

BRACKENFELL 7560 www.bastion-primary.org

Tel: (021) 981 1882 root@bastionps.wcape.school.za

Fax: (021) 981 6174


POLICY ON LEARNER ATTENDANCE

1. PURPOSE OF THE POLICY

1.1 The purpose of this policy is to

(a) promote punctual and regular attendance at BASTION and

(b) provide BASTION and the Western Cape Educational Department (WCED) with standard procedures for recording, managing and monitoring learner attendance.

2. LEGAL FRAMEWORK

2.1 The national Minister of Basic Education has determined the Policy on Learner Attendance with the approval of the Council of Education Ministers in terms of section 3 of the National Education Policy Act of 1996, which appeared in Government Gazette No. 33150, dated 4 May 2010.

2.2 This policy includes the attached schedules and related instructions.

2.3 This Policy on Learner Attendance applies to BASTION.


3. RATIONALE FOR THE POLICY

Importance of Regular School Attendance

Enrolment of learners and their regular and punctual attendance at school are prerequisites for an educated nation. Moreover, enrolment and punctual, regular attendance at school are important because

(a) each school has a duty to protect each learner’s fundamental right to education;

(b) enrolment at a school places a learner under an obligation to attend school punctually and regularly, unless there is a valid reason for absence; and

(c) a school that successfully curbs absence without valid reason will most likely improve learner retention and performance.
4. LEARNER ABSENCE

Definition of ‘absent’

A learner is deemed to be absent from school when the learner is not present in

class or not participating in a school activity when the register is marked.

5. VALID REASON FOR ABSENCE

5.1 While punctual and regular attendance is necessary, from time to time, it may not be possible or desirable for a learner to attend school. Any of the following is a valid reason for the absence of a learner from school:

(a) Physical or psychological illness, for which a principal may require

communication from the parent that the learner is unable to attend school, or written confirmation by a registered medical practitioner or traditional healer if the illness lasts longer than three days

(b) Religious or cultural observances approved by the school governing body

(SGB) in terms of the National School Calendar Policy

(c) Death of a family member

(d) Appointment at court, social services or other official agency, for which a

principal may require documentary proof

(e) Suspension by the SGB

(f) Acts of nature (that is, events that are beyond human control)

(i) Exceptional circumstances for which, in the view of the principal, a temporary absence from school

(i) is in the best interest of the learner or

(ii) was unavoidable

5.2 Absence without valid reason is unacceptable and will be followed up promptly as set out below.
6 ROLES AND RESPONSIBILITIES

6.1 Roles and Responsibilities of the Principal

6.1.1 The principal, working with the school management team (SMT) and the SGB, is responsible for developing a culture of punctual and regular attendance at the school.

6.1.2 The principal is responsible for fostering a caring school environment in which the SMT and teachers take an interest in each learner’s well-being and are alert to problems that might affect a learner’s attendance.

6.1.3 Subject to the provisions of section 16A of South African Schools Act (SASA) of 1996 and section 4 of the Personnel Administrative Measures, the

principal may allocate a responsibilities envisaged in this policy to members of staff as indicated on the list of duties.

6.1.4 The principal must ensure that staff who are allocated responsibilities for school attendance matters understand the importance of accurate records and careful monitoring, and that they carry out their responsibilities competently.

6.1.5 The principal is responsible for ensuring that class registers and period registers are compiled, marked and monitored properly, and that they are stored safely in terms of this policy. At schools with electronic administration systems, the principal is responsible for ensuring that electronically generated registers are properly maintained and backed up, and that hard copies are made in accordance with this policy.

6.1.6 The principal must follow up learner absence by phoning the parents.

6.1.7 If the learner is absent without valid reason for three consecutive school days, the principal must

(a) inform the parents of the importance of regular attendance;

(b) emphasise the learner’s duty to attend punctually and regularly in terms of the school’s code of conduct for learners;

(c) if the learner is of compulsory school-going age, inform the parents of the legal implications of section 3 of the SASA;

(d) inform the parents of the risk of the learner’s record in the class register being cancelled because of continuous absence;

(e) request the learner’s return to school;

(f) where necessary, elicit the support of the district office; and,

(g) where necessary, elicit intervention from government or non-government social development agencies.

6.1.8 If, despite the intervention of the principal, a learner persists in being absent without valid reason, the principal must

(a) charge the learner with breach of the school’s code of conduct for

learners; or

(b) cancel the learner’s record in the class register if the learner is absent for at least 10 consecutive school days.

6.1.9 When a learner’s record is cancelled in the class register, the principal must

(a) inform the parents and class teacher in writing of the date of and reason for the cancellation; and,

(b) if the learner is of compulsory school-going age, inform the district office of the date of and reason for the cancellation.

6.1.10 The principal must monitor and analyse learner attendance rates in each grade

and must include such information in the reports the principal makes to the Head of Department or the SGB in terms of section 16A of SASA.

6.2 Roles and Responsibilities of Teachers

6.2.1 The Class Teacher’s Roles and Responsibilities

6.2.1.1 The class teacher is responsible for compiling and marking the classregister
in the class registration period on each school day, maintaining it

accurately and taking it to the school office for safekeeping at the end of each

term/year.

6.2.1.2 The class teacher must inform the principal when a learner is absent without

explanation for three consecutive school days and must draw the principal’s

attention to cases of repeated absence so that the matter may be followed up

with the parents in an appropriate manner.
6.3 Teacher’s Roles and Responsibilities

A teacher who has reason to believe that a learner is absent from a period

without valid reason must report such absence to the school office.
6.4 Roles and Responsibilities of Learners

6.4.1 A learner has a responsibility to attend school punctually and regularly. The

government depends on parents, SGBs, SMTs, teachers and the WCED to play

their part in ensuring that learners accept and act on this responsibility. The

example set by parents, SMTs and teachers is of crucial importance in building a

culture of punctual and regular attendance.

6.4.2 No learner may take leave from school when examinations have ended.

6.5. Roles and Responsibilities of Parents

6.5.1 Parents are expected to

(a) ensure that the learner attends school daily, on time and for the whole

school day, unless there is a valid reason for absence;

(b) ensure that the learner is not taken out of school without valid reason

(Family holidays are not a valid reason.);

(c) inform the principal or class teacher if the learner is absent or expected to

be absent or expected to be late for school, giving a valid reason;

(letter or telephone call – before the day to be absent)

(d) co-operate with the school in resolving the problem if the learner is absent

from school without valid reason; and

(e) encourage and, if possible, assist the learner to make up for time lost

as a result of absence from school.


6.6 Roles and Responsibility of the School

6.6.1 The school community, led by the principal and SGB, is responsible for

promoting and monitoring school attendance in order to give learners the best

chance of benefiting from their school experience.

6.6.2 The school will provide support to a learner who has been absent by giving the

work to the parent as arranged, in order to make up for time lost or assessments

missed.
6.7 The Roles and Responsibilities of the SGB

The SGB is expected to take an active interest in the rate of attendance of

learners at its school. In particular, an SGB must request from the principal a

quarterly report on learner attendance trends (in terms of section 16A (2) (c) of

SASA) and consider the report at a meeting.
7. PROCEDURES

7.1 Procedures must be followed in accordance with the schedules attached.


8. IMPLEMENTATION DATE:

1 January 2011Laerskool BASTION Primary School


OPSOMMINGSREGISTER VAN GRADE VIR WEEK: _______


GRAAD: _____


Nota

 1. Die opsommingsregister is ‘n werkdokument vir interne gebruik by die skool.

 2. Dié dokument moet nie aan die Distrikskantoor gestuur word nie.
 3. Die data vir voltooiing van dié tabel moet van die klasregisters verkry word. Die graadtotaal vir elke graad moet na die skool se teenwoordigheidsverslag oorgedra word.Graad & klasTotaal leerders afwesig

Totaal leerders ingeskryf op laaste dag van kwartaal

Seuns

Meisies

Totaal

Seuns

Meisies

Totaal

Graad Tot


Persoon verantwoordelik: ________________________________

Handtekening: ________________________________

Datum: ________________________________
Laerskool BASTION Primary School

KWARTAALVERSLAG: SKOOLBYWONING: KWARTAAL: ______ 20____Distrik: METRO-OOS ONDERWYSDISTRIK

EMIS: 0107309204

Naam van Skool: LAERSKOOL BASTION

Naam van Skoolhoof: MNR C D EKSTEEN


Handtekening van Skoolhoof: _____________________
Datum: _____________________


 1. Die kwartaalverslag moet nie later as een week na die aanvang van elke kwartaal aan die Distrikkantoor gestuur word nie.

 2. Die data van dié verslag moet van die opsommingsregister van elke graad oorgedra word.

Graad


Aantal dae Afwesig

Aantal ingeskrewe leerders op laaste dag van skoolkwartaal

Seuns

Meisies

Totaal

Seuns


Meisies

Totaal

R1234567Totaal


A
B

Leerder-afwesigheid per kwartaal
Berekening van leerder-afwesigheid Voorbeeld: 1000 x 100

A x _____________100___________ 500 50

B Aantal dae in kwartaal = 4%

Skoolstempel
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)