Nyelvi jogok és kisebbségvédelem A. Nemzetközi jogi dokumentumok


J.Antropológiai nyelvészeti, illetve diskurzuselemzési megközelítésű írásokDownload 0.59 Mb.
Page5/11
Date19.06.2018
Size0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

J.Antropológiai nyelvészeti, illetve diskurzuselemzési megközelítésű írások:

H. E. Manelis Klein: Anthropological Linguistics: Overview. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

C. Strauss: Cognitive Anthropology. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

http://ia700300.us.archive.org/16/items/anthropologiestr00levi/anthropologiestr00levi.pdf

J. Sidnell: Conversational Analytic Approaches to Culture. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevierhttp://www.utm.utoronto.ca/~jsidnell/Course_files/Sidnell.ELL.pdf

B. McElhinny – S. Muehlmann: Discursive Practice Theory. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

M. Bucholtz –K. Hall: Gender, Sexuality and Language. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

J. B. Haviland: Gesture: Sociocultural Analysis. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier


http://www.anthro.ucsd.edu/~jhaviland/Publications/Encyclopedia/00003025.pdf

S. Kiesling: Identity in Sociocultural Anthropology and Language In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

J. H. Hill Language Change and Cultural Change In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

J. Blommaert: Language Ideology. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

P. B. Garrett: Language Socialization. In: ??? valamelyik Elsevier folyóirat


http://www.jstor.org/pss/4132884

S. Gal: Linguistic Anthropology. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

P. Eisenlohr: Linguistic Ethnonationalism. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

J. Collins: Literacy Practices in Sociocultural Perspective. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

M. Saville-Troike: Silence: Cultural Aspects. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

E. Keating: Spatiality and Language. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

J. T. Irvine: Speech and Language Community. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

M. Inoue: Standardization. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

R. Stasch: Structuralism in Anthropology . In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

http://www.anthro.ucsd.edu/Faculty_Profiles/rstasch/structuralism_in_anthropology.pdf

F. Merlan: Taboo: Verbal Practices. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

M. Jacquemet: Verbal Conflict. In: Hoye, L. F. (ed.) (2006): Linguistic Anthropology and Pragmatics, Elsevier

Wallace, M. – Wray, A.: The Fall and Rise of Linguists in Education Policy-Making: From „Common Sense” to Common Ground. In: Language Policy 1: 75–98, 2002. (Kluwer Academic Publ.)


Nemzeti kisebbségek Magyarországon

K.Általános szakirodalom


Angyal, Ágnes 2007. Kaltenbach: eltűntek a nemzeti kisebbségek. FigyelőNet 12 June 2007. http://www.fn.hu/

Annual Report 2005. Annual Report on the Activities of the Parliamentary Commissioner for the Rights of National and Ethnic Minorties 01 January – 31 December 2005 J/19340http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-270-annual-report-of-the-parliamentary.html

Bartha Csilla 2003a. A nyelvi másság dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei. In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála szerk., Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. 304–311.

Bartha Csilla 2003b. Egységes vizsgálati szempontrendszer – A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei című projektum kutatói számára. Budapest, „A nyelvi másság dimenziói” Archívum Kézirattára, MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi osztály. 10 l.

Bartha Csilla 2006a. Nyelv, identitás és kisebbségek. A nemzeti identitás fogalmának értelmezései egy országos kutatás tükrében. In: Tóth Ágnes és Vékás János szerk., Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek, 57–84. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung.http://www.mtaki.hu/rendezvenyek/051011_bartha_csilla_rezume.htm

Bartha Csilla 2006b. Dimensions of linguistic otherness: prospects of minority language maintenance in Hungary. (Társszerző: Anna Borbély), Language Policy 5.3: 337–365(29)


http://www.springerlink.com/content/b62145734008h350/

Bartha Csilla 2007a. Nyelvi attitűdök és a nyelvcsere. In: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor szerk., Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. 84–101.

Bartha Csilla 2007b. Nyelvváltozat- és/vagy nyelvcsere? – Hat magyarországi kisebbségi közösség nyelvi attitűdjeinek összehasonlító elemzése. In: Zelliger Erzsébet (szerk.), Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 95–111.

Bartha Csilla 2007c. Szociolingvisztikai, nyelvpolitikai, nyelvészeti antropológiai munkák. In: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 328–332. (Szalai Andrea társszerzővel)


http://www.mtaki.hu/bibliografiai_ujdonsagok/bartha_csilla_cigany_nyelvek_es_kozossegek.html

Bartha Csilla 2007d. 11th International Conference on Minority Languages (ICMLXI). Conference Abstracts. Pécs 5–6 July, 2007. Budapest–Pécs: Research Institute for Linguistics, HAS, Research Institute For Ethnic and National Minority Studies, Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. 148 l.

Bartha, Csilla and Anna Borbély, 2006. Dimensions of linguistic otherness: prospects of minority language maintenance in Hungary. Language Policy, 5: 337–365.

Commission Report: 2002 Regular Report on Hungary’s Progress towards Accession COM (2002) 700 final Date: Brussels, 9.10.2002 SEC(2002) 1404


http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/hu_en.pdf

Csepeli, György – Örkény, Antal – Székelyi, Mária 1997. Immoderate methods . In: Studies of minority cases as handled by the police. Budapest: Institute of Constitutional and Legal Politics. Budapest: COLPI. 130–172.

Csepeli, György – Závecz Tibor 1995. European and national links among teenagers in Hungary . In: Gazsó, Ferenc – Stumpf, István (eds.) Losers. Budapest: Millennium Foundation. 122–138.

Csepeli, György 1992. The school of liberty. In: Csepeli, György –Stumpf István – Kéri László (eds.) State and citizen . Political socialisation studies I. Budapest: HAS Institute for Politology.

Czibulka, Zoltán (ed.) 1991. 1990. évi népszámlálás. A nemzetiségi népesség száma egyes községekben (1960-1990) [Census of 1990: The size of nationality groups in villages (between 1960 and 1990)]. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.


http://epa.oszk.hu/00000/00036/00006/pdf/15.pdf

Demeter Zayzon, Mária 1999. (szerk.) Kisebbségek Magyarországon. (Minorities in Hungary.) Budapest, Office for National and Ethnic Minorities.

Demeter Zayzon, Mária 2003. A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai. In: Nádor, Orsolya and Szarka, László (szerk.), Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest: Akadémiai Kiadó. 220–231.

http://www.mtaki.hu/docs/cd2/tanulmany/14_Demeter_Zayzon_Maria.htm

Doncsev, Toso 2003. The role of ‘Minority Round Table’ in the achievement of minority law. Lecture presented at the conference: ‘The Minority Law is ten years old’, October 7–9, 2003.

Draskóczy, István 2000. Kisebbségek az Árpád-kori Magyarországon. In: Kisebbségkutatás, 2000/3. 407–425.

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2000_03/cikk_nyomtatas.php?id=294

Draskóczy, István 2004. Minorities in Hungary during the Árpádian Age. In: Kisebbségkutatás, Minorities Research 3. http://www.epa.oszk.hu/00400/00463/00003/13.htm

Eiler Ferenc 1999. Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négy évének működési tapasztalatai. In: Csefkó Ferenc-Pálné Kovács Ilona: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest: Osiris. 172-185.

http://www.mtaki.hu/docs/eiler_ferenc_elso_negy_ev.pdf

Eiler Ferenc 2004. Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára 1998-2004. In: Kovács Nóra-Osvát Anna-Szarka László: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Budapest: Akadémiai Kiadó. 209-226.


http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_03/t_e_t_eiler_ferenc_kisebbsegi_onkormanyzati_valasztasok_reformja.pdf

Eiler, Ferenc – Kovács, Nóra 2002. Minority Self-Governments in Hungary. In: Kinga Gál (Ed.): Minority Governance in Europe. ECMI, Budapest, 2002. 171-197.

Euroydice. 2005. National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms. Hungary. European Commission Directorate-General for Education and Culture.

Fenyvesi, Anna 1998. Linguistic minorities in Hungary. In: Paulston, Christina Bratt and Peckham, Donald (eds.), Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe. Clevedon–Philadelphia–Toronto–Sydney–Johannesburg: Multilingual Matters Ltd. Multilingual Matters; 109. 135–159.

Gerhard Seewann-Dippold Péter (Hrsg.): Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas I-II. München, R. Oldenbourg Verlag, 1997. /Eiler Ferenc– Szesztay Ádám- Szarka László/ In: Regio, 1998/2. 200-211.

Gödri, Irén and Tóth, Pál Péter 2004. The Social Position of Immigrants. In: Tamás Kolosi, György Vukovich, István György Tóth eds.: Social Report 2004, Budapest: TÁRKI. 411–426.http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a739.pdf

Gosselin, Tania 2003. Minority media in Hungary and Slovenia: a comparative assessment. Ljubljana: The Peace Institute.


http://pdc.ceu.hu/archive/00001048/01/1.pdf

Hutterer Miklós 1967. A nyelvi struktúra változásának problémája a nyelvszociológia tükrében. Általános Nyelvészeti Tanulmányok V. Budapest: Akadémiai Kiadó. 169–187.

Karády, Viktor (1990). Egyenlőtlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország magyar nyelvű országgá? Történelmi-szociológiai vázlat [Unbalanced Magyarization, or how Hungary became a monolingual country: Historical and sociological sketch]. Századvég, 2, 5-35.

Kassai Ilona 1992. Út a nyelvhez – Esély az életre. (Recenzió Réger Zita: Utak a nyelvhez c. könyvéről.) BUKSZ 36–41.

Kocsis Károly: Az 1998. évi kisebbségi önkormányzati választások néhány etnikai földrajzi sajátossága. In: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. Budapest: OSIRIS – MTA Kisebbségkutató Műhely.

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/Nemzeti_es_etnikai_kisebbsegek_mo_on%20a%2020_sz/pages/008_1998.htm

Kontra Miklós 1997. Hungary. In: Hans Goebl et al, eds., Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact, 2. Halbband: 1708-1722. Berlin: Walter de Gruyter.

Kontra Miklós 2001. Nyelvi jogok, nyelvi tervezés, és az anyanyelvek tannyelvként való használatának problémái. In: Cserti Csapó Tibor szerk., Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.) Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék. http://nevtud.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Romologia/Kiadvanyok/GS6.pdf

Kontra Miklós 2003a. Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza. Magyar Nyelvjárások, XLI: 355-358. http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/41/mnyj41.pdf

Kontra Miklós 2003b. Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 551–566. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kontra Miklós 2003c. Újratanulható-e egy anyanyelv? In: Osvát Anna és Szarka László, szerk., Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat, 15–25. Budapest: Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet.

Kontra Miklós 2003d. Cigányaink, nyelveik és jogaik. Kritika XXXII/1. szám (2003. január): 24–26.

Kontra Miklós 2006a. Hungary: Language Situation. In: Keith Brown, editor-in-chief, Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition. Volume V, pp. 440–441. Oxford: Elsevier, 2006.

Kontra Miklós szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó. 372 pp.

Kontra Miklós szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó. 372 pp.

Kontra Miklós szerk. 2005. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. (Disputationes Samarienses, 6.) Összeállította és szerkesztette Kontra Miklós. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó. 254 pp.


http://mek.oszk.hu/03200/03269/03269.pdf

Kontra Miklós, szerk. 1991. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Budapest: Magyarságkutató Intézet. 163 pp.

Kontra, Miklós and Csaba Pléh, eds. 1995. Hungarian Sociolinguistics [= International Journal of the Sociology of Language #111].

Kontra, Miklós; Robert Phillipson; Tove Skutnabb-Kangas; Tibor Várady, eds. 1999. Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest/New York: Central European University Press. 346 pp.

Kymlicka,Will and Grin, François. 2003. Assessing the politics of diversity in transition countries. In Farimah Daftary and François Grin (eds.), Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in Transition Countries. Budapest, Hungary: LGI Books. 3–27.

http://lgi.osi.hu/publications/2003/248/ECMI-Vol-II.pdf

Mayer, Éva 2004. (ed.) Kisebbségek Magyarországon. (Minorities in Hungary) Budapest: Office for National and Ethnic Minorities.

Medgyes, Péter and Miklósy, Katalin 2000. The Language Situation in Hungary Current Issues in Language Planning 1.2. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14664200008668008

Népszámlálás 2001, 4. Nemzetiségi kötődés, A nemzeti, etnikai kisebbségek adata [Census of 2001: Nationality attachments: The national and ethnic minority groups’ data]. (2002). Budapest: Hungarian Central Statistical Office. http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/04/tartalom.html

Niederhauser, Emil 2000. Prologue to the issue of national minorities in Hungary: The emergence of the national agenda. In: Kisebbségkutatás 9. évfolyam, 4. szám, 583–585.


http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/mr_03/cikk.php?id=1228

Office 2005. National and ethnic minorities in Hungary 2005. Office for National and Ethnic Minorities. Budapest.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.HUN.3-Annex16.pdf

Paulik, Antal and Solymosi, Judit 2004. Language policy in Hungary. Noves SL. Revista de Sociolingüística. http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/noves, Spring-summer 2004.

Pintér Tibor 2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István – Menyhárt József szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 52–93.

Riba, István 2006. Önkormányzati választások után: legkisebbség. In: HVG XXVIII/1428: 12.http://m.hvg.hu/hvgfriss/2006.40/200640HVGFriss12

S. Dávid, Emese (ed.) 2004. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve. Budapest: Aranyhal Könyvkiadó.

Schlett, István 1993. Kisebbségnézőben. Beszélgetések és dokumentumok. Budapest: Kossuth Kiadó.

Seton-Watson, Robert William. 1934. Treaty Revision and the Hungarian Frontiers. London: Eyre and Spottiswood Ltd.

Szarka, László 1999. A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága. (Typological Arrangement of the Central European Minorities). In: Kisebbségkutatás. 1999/2. 168–175.

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00002/3.htm

Tabajdi, Csaba (ed.) 1998. Az egyházak szerepvállalása a nemzeti kisebbségek közösségépítésében (Nemzetközi konferencia, Budapest, 1997. április 21–22.). Budapest: Osiris Kiadó.

Tóth Ágnes–Vékás János: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlálási adatok rövid összefoglalója)


http://www.mtaki.hu/docs/toth_agnes_vekas_janos_nemzeti_kisebbsegi_adatok_2001_cenzus_baratsag_2004_05pdf.pdf

Tove Skutnabb-Kangas, Miklós Kontra and Robert Phillipson. 2006. Getting Linguistic Human Rights Right: A Trio Respond to Wee (2005). Applied Linguistics 27: 318–324.


1.Német


Bindorffer Györgyi 1997. No language, no ethnicity? Identity, Language and Cultural Representation among Hungarian Germans. Review of Sociology, 1998, 143-158.

http://www.mtaki.hu/docs/bindorffer_gyorgyi_no_language_no_ethnicity.pdf

Bindorffer Györgyi 2001. A magyarországi németek hazaképe. Magyar–német együttélés a közös hazában. Betelepedés, asszimiláció, nemzeti identitás. In: Barátság, 2001, 8 (2): 3151-3153.http://www.mtaki.hu/docs/bindorffer_gyorgyi_moi_nemetek_hazakepe.html

Bindorffer Györgyi 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új Mandátum Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet.http://www.mtaki.hu/docs/kettos_identitas/index.html

http://www.mtaki.hu/docs/bindorffer_gyorgyi_all_in_one/bindorffer_gyorgyi_kettos_identitas.pdf

Bindorffer Györgyi 2002. Asszimiláció és túlélés, In: Kovács Nóra, Szarka László. (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. I. Budapest: Akadémiai Kiadó.


http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_bindorffer_asszimilacio.pdf

Bindorffer Györgyi 2003. Németek a népszámlálások tükrében - 1980, 1990, 2001, In: Kovács N., Szarka L. (szerk.): Tér és terep. II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó.299-306.


www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_bindorffer_gy_nemetek_nepszamlalasok.pdf

Bindorffer Györgyi: Nyelvében él az etnikum? Identitás, nyelvi és kulturális reprezentáció egy magyarországi sváb faluban. Szociológiai Szemle, 1997, 2:125-141http://www.mtaki.hu/docs/bindorffer_gyorgyi_nyelveben_el_az_etnikum.pdf

Bindorffer, Györgyi 2005. "Wir Schwaben waren immer gute Ungarn" Ungarndeutsches Archiv, 8. Budapest: ELTE Germanistisches Institut.http://www.mtaki.hu/kiadvanyok/bindorffer_gyorgyi_wir_schwaben.html

Bindorffer, Györgyi 2007. Etnikai, nemzeti és kétnemzeti identitás. Előszó. In: Bindorffer, Györgyi (szerk..) Változások a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek szerbek, szlovákok, szlovének köréből. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségek Intézete. 7–15.http://www.mtaki.hu/docs/bindorffer_valtozatok_az_identitasra/bindorffer_gyorgyi_etnikai_nemzeti_es_ketnemzeti_identitas.pdf

Eiler Ferenc 2002. A magyarországi német kisebbség kronológiája 1987–2000. In: Szarka László-Kovács Nóra (szerk.): Tér és terep. Budapest: Akadémiai Kiadó. 437-461.http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_01/t_es_t_01_eiler_f_nemet_kron.pdf

Erb Maria, 2006. „[…] wail’s Lem es so procht hot […]/[…] mert így hozta az élet”– A nyelvcsere és a nyelvmegtartás dimenziói a magyarországi németeknél a tarjáni közösség példáján. In: Tóth Ágnes és Vékás János (szerk.), Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek (=Érték és valóság 7.), 103–136. Budapest: Friedrich Ebert Alapítvány.


http://www.mtaki.hu/rendezvenyek/051011_erb_maria_rezume.htm

Erb Maria, 2007a. Wir und Sie: Ethnische Stereotype und Vorurteile bei den Tarianer Deutschen. In: Erb Maria és Knipf-Komlósi Elisabeth (szerk.), Tradition und Innovation. Beiträge zu neueren ungarndeutschen Forschungen (=Ungarndeutsches Archiv 9), 140–194 Budapest: ELTE Germanistisches Institut.

Erb Mária, 2007b. Nyelvi attitűdök a tarjáni német közösségben. In: Zelliger Erzsébet, (szerk.), Nyelv, területiség, társadalom, 61–69. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Erb, Mária and Knipf, Elisabeth 2000. Observations on the Proficiency of the German minority of Hungary. In: Minorities Research 2, 99–110.

Gal, Susan (1993). Diversity and contestation in linguistic ideologies: German speakers in Hungary. Language in Society, 22, 337-359. http://www.jstor.org/pss/4168449

Manherz, Károly (szerk.) 1998. A magyarországi németek. Változó világ 23. Budapest: Útmutató Kiadó.

Márkus, Éva 2008. Az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának vizsgálata a magyarországi német nemzetiség iskoláiban. In: Modern Nyelvoktatás, XIV. évfolyam 1–2- szám, 85–108.


www.tintakiado.hu/book_detail.php?id=176

2.Örmény


Bona, Gábor, Magyar–örmény Oral History Interjúk – Short biographies of famous ethnic Armenian personalities in Hungary. http://garabonczias.hu/ormeny/interjuk/osszint1.htm

Kozma István 2007. Identitás repertoárok a magyarországi örmények, ruszinok és lemgyelek körében. In: Bindorffer, Györgyi (ed.) Változások a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek szerbek, szlovákok, szlovének köréből. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségek Intézete. 255–300.http://www.mtaki.hu/docs/bindorffer_valtozatok_az_identitasra/bindorffer_gyorgyi_valtozatok_a_kettos_identitasra_full.pdf

3.Román

Berényi, Mária 2002. Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu 1802–1870. Giula [Gyula]: Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Ungaria. http://mariaberenyi.hu/Gojdu.pdf

Borbély Anna, 1997. A magyarországi románok nyelvcseréjének társadalmi és nyelvi aspektusairól. Nyr. 121: 475–487. ában. In: Lanstyák István és Szabómihály Gizella (szerk.), Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre, 34–43. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete.

Borbély Anna, 2001. A magyarországi beás nyelv helye a román nyelven belül. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.), Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma. Konferenciakötet. Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6., 75–84. Pécs: Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszéke.

Borbély Anna, 2002. A nyelvcsere, illetőleg a nyelvmegőrzés és a települések összefüggése a magyarországi románoknál. Kisebbségkutatás. Minorities studies and reviews. A. Gergely András, (szerk.), Kisebbségi magyarság – nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városon és falun. (Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. május 30–31-i konferenciája). 11. évf. 2002. 2. szám: 334–343.http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2002_02/cikk.php?id=1111

Borbély Anna, 2002. Néhány adat a magyarországi románok nyelvi jogairól. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga (szerk.), Magyarok és nyelvtörvények, 61–72. Budapest: Teleki László Alapítvány.

Borbély Anna, 2003. Egyház és nyelvmegőrzés. In: Kozma István és Papp Richard (szerk.), Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. Válogatás a Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében című konferencia előadásaiból, 176–204. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Borbély, Ana, 2003a. Datele recensămîntului din 2001 referitoare la comunitatea românilor din Ungaria. In: Berényi, Maria (red.), Simpozion, Comunicările celui de al XII-lea Simpozion al Cercetătorilio Români din Ungaria (Giula, 23–24 noiembrie 2002), 142–160. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély, Ana, 2003b. Biserica şi menţinerea limbii minoritare. In: Martin, Emilia (red.), Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria/ A magyarországi románok néprajza 14., 81–111. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2003.

Borbély, Ana, 2004. Relaţia dintre biserică şi menţinerea limbii minoritare. In: Berényi, Maria (red.), Simpozion, Comunicările celui de-al XIII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 29–30 noiembrie 2003), 182–193. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély, Ana, 2005. Variantele de grai şi standard în vocabularul elevilor cursului superior al şcolii româneşti din Chitighaz. In: Berényi, Maria (red.), Simpozion. Comunicările celui de al XIV-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria. (Giula 27–28 noiembrie 2004)., 118–130. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély, Anna, 2002. Factors influencing language maintenance and language shift in the Romanian community of Hungary. Sociolinguistica 16: 94–109.


http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110245219.94

Borbély, Anna, 2003. Die Rumänen in Ungarn. In: Glatz, Ferenc (red.), Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen Schiftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 21., 236–243. Budapest: Europa Institut.

Borbély, Anna, 2005. Changes in Bilingual Language Choice Influenced by Real and Apparent Time: Panel study in the process of language shift in a Romanian minority community living in Hungary. In: Cohen, James – Kara T. McAlister – Kellie Rolstad and Jeff MacSwan (eds.), ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism, 328–340. Somerville, MA: Cascadilla Press.

http://www.lingref.com/isb/4/025ISB4.PDF

Kozma, Mihály ─ Petrusán, György 1986. A román nemzetiségi oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai. In: Pedagógiai Szemle 1986/10. 1045–1048.


4.Ruszin


Kerča, Igor’, 2004. Rusiny v proivedeniâh Duly Krudi. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 49., vol. 2004. 1–2. 149–154.

http://www.epa.hu/00400/00462/00022/pdf/12irod.pdf (ez csak magyar recenzió)

S. Benedek, András 2000. Eszmék és téveszmék. A ruszin etnogenezis története. In: Kisebbségkutatás 2000/4. http://epa.oszk.hu/00400/00462/00008/11.htm

S. Benedek, András 2001. Gens fidelissima: Rusyns. Pre-publishing copy for the Corvinus Library Homepage. http://www.hungarian-history.hu/lib/rusyns/rusyns.pdf

5.Szlovák

Balážová, Eva – Grácová, Genovéva (szerk.) 1994. Slováci v Madarsku. (The Slovaks in Hungary.) Bratislava , Matica Slovenská.

Garami, Erika and Szántó, János (1992). Magyarországi szlovákok identitása [The identity of Slovaks living in Hungary]. Regio. Kisebbségi Szemle, 2, 113-134.

Gyivicsán Anna 1993. Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest. 343 s.

Gyivicsán Anna 1997. Vallási tagozódás és a népi vallásosság. In: Gyivicsán Anna és Krupa András, szerk., A magyarországi szlovákok. Változó világ 16. Budapest: Útmutató Kiadó. 29–34.

Gyivicsán Anna 2001. A magyarországi szlovákok - Slováci v Maďarsku - The Slovaks of Hungary. (Krupa András társszerzővel) Budapest: Útmutató 1997 - 1999 - 2001. 128 s.

Gyivicsán Anna 2003a. Jazyk, kultúra, spoločenstvo Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku. Békéšska Čaba - Budapešť: VÚSM 1998, 335 s.

Gyivicsán Anna 2003b. A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói I.-II. Békéscsaba: MSZKI 2003. 388 s., 296 s.

Gyivicsán Anna 2003c. Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békešská Čaba: MSZKI 2003. 534 s.

Homišinova, Mária 2008. A szlovák kisebbségi önkormányzatok munkatársainak nyelvhasználata: megnyilatkozási formák és összefüggések. In: Uhrin, Erzsébet and Zsilák, Mária (eds.), 2008. vol. I. 288–316.

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/A_szlovak_nyelv_magyarorszagon/pages/006_szlovak_kisebbsegi.htm

Paulik, Anton 2005. Slovak – The Slovak Language in education in Hungary. Mercator-Education, Fryske Akademy and the European Commission (DG XXII: Education and Culture).

Tóth Sándor János – Tuska Tünde – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária, 2005a. Jazyková situácia v Slovenskom Komlóši. In: Alžbeta Uhrinová és Mária Žiláková (red.), Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe, 240–324. Békešská Čaba: VÚSM.

Tóth Sándor János – Tuska Tünde – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária, 2005b. Sprachtausch und Spracherhalt in der Gemeinschaft ungarländischer Slowaken von Tótkomlós. Studia Slavica Hungarica 50. (3–4.): 235–266. Budapest.

Tóth Sándor János, 2007. Postoj k dvojjazyčnosti v Slovenskom Komlóši. In: Mária Žiláková (red.), Aktuálne problémy slovakistiky 166–171, Budapešť: ELTE.

Tuska Tünde, 2006. Výskum kultúrnych postojov komlóšskych Slovákov. In: Anna Divičanová, Tóth Sándor János, Alžbeta Uhrinová (red.), Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku, 204 – 209 Békešská Čaba: VÚSM.

Uhrin Erzsébet, 2007. A magyarországi szlovákok nyelvi attitűdjei. In: Zelliger Erzsébet, (szerk.), Nyelv, területiség, társadalom, 70–78. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.


http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/A_szlovak_nyelv_magyarorszagon/pages/004_szlovak_nyelv.htm

Uhrin, Erzsébet 2008. Szlovák nyelv Magyarországon a nyelvhasználók szemszögéből. In: Uhrin, Erzsébet and Zsilák, Mária (eds.), 2008. vol. I. 145–223.

Uhrin, Erzsébet and Zsilák, Mária (eds.), 2008. A szlovák nyelv Magyarországon. Bibliográfia és tanulmányok I–II. – Slovenký jazyk v Mad’arsku. Bibliografia a štúdie I–II. Békéscsaba – Békešská Čaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete – Výskumný ústav Slovákov v Mad’arsku.

Uhrin, Erzsébet–Tóth, Sándor János–Tuska, Tünde–Zsilák, Mária 2005. Sprachtausch und Spracherhalt in der Gemeinschaft ungarländischer Slowaken von Tótkomlós. In: Studia Slavica Hungarica 50(3–4): 235–266.

This paper is intended to be a summary analyzing the use of the Slovakian language in Tótkomlós. The joint study organized by the Research Institute for Linguistics at the Hungarian Academy of Sciences and the Research Centre of Slovaks in Hungary was based on the empiric questionnaire method and followed by the elaboration of statistic data. As a result of the research, interesting conclusions can be drawn regarding the interrelation of language choice, code switching, bilingualism, and attitudes towards dialects.

http://www.akademiai.com/content/p705v65381487m5m/ (absztrakt és előnézet)

Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária (ed.) 2004. Slovencina v menšinovom prostredí. (The Slovak language in a minority environment.) Békéscsaba: Slovak Research Institute

Uhrinová, Alžbeta 2004. Používanie materinského jazyka v kruhu slovenskej inteligencie v Békešskej Cabe. (Native language use among intellectuals in Békéscsaba.) Békéscsaba: Slovak Research Institute.

Uhrinová, Alžbeta, 2005a. Dimenzie jazykovej inakosti v Slovenskom Komlóši In: Kréki

Share with your friends:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page