Nyelvi jogok és kisebbségvédelem A. Nemzetközi jogi dokumentumokDownload 0.59 Mb.
Page6/11
Date19.06.2018
Size0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

L.Jogszabályok, elemzések

1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300077.TV

Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minoritieshttp://www.minelres.lv/NationalLegislation/Hungary/Hungary_Minorities_English.htm

The national and ethnic minorities in Hungary / Fact sheets on Hungaryhttp://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9F2D180E-538E-4363-AA5E 3D103B522E3B/0/etniang.pdf

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Hungary Overviewhttp://www.minorityrights.org/5804/hungary/hungary-overview.html

M.Hasznos linkek – információs, tudományos és kulturális központok

1.Bolgár


http://www.bolgarok.hu/

Magyarországi Bolgárok Egyesülete:http://www.bolgarok.hu/index.php?id=20&L=-9.9

Bolgár Hírek / a magyarországi bolgárság havilapjahttp://www.bolgarok.hu/index.php?id=25&L=-9.9

2.Görög


Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

http://www.ellinismos.hu/

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületehttp://www.syllogos.hu/

3.Horvát


Magyarországi Horvátok Tudományos Egyesülete

http://www.mhti.hu/

Országos Horvát Önkormányzathttp://www.horvatok.hu/index.php?id=10

4.Lengyel

http://www.polonia.hu/

Lengyel Intézet Budapest


http://www.polinst.hu/

5.Német


Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

http://www.ldu.hu/hu/

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjahttp://www.mnamk.hu/

Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központjahttp://germanistik.elte.hu/nemzetisegikozpont.htm

Magyarországi Németek Kultúr- és Információközpontjahttp://zentrum.hu/de/

6.Román


Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

http://www.atruroman.hu/

Magyarországi Románok Kutatóintézetehttp://mariaberenyi.hu/

7.Ruszin


Országos Ruszin Önkormányzat

http://www.freeweb.hu/rusyn/wordpress/?page_id=94

Magyarországi Ruszin Információs és Tájékoztató Központhttp://www.freeweb.hu/rusyn/wordpress/

Magyarországi Ruszinok Könyvtára

1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

Tel., fax: (+36-1) 220-800

E-mail: ruszinok@freemail.hu, ruszinkonyvtar@citromail.hu

8.Szerb


Szerb Intézet

http://www.szerb.hu/hun/main.php?am=institut

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központhttp://www.szerb.hu/hun/main.php?am=kdcenter

Országos Szerb Önkormányzathttp://www.szerb.hu/hun/main.php?am=orszagos&lm=2

"Srbske nedeljne novine" / szerb hetilapwww.ssn.hu

9.Szlovák


Országos Szlovák Önkormányzat

http://www.slovaci.hu/index.php?id=857

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete


http://www.slovaci.hu/index.php?id=1060

Ludové Noviny /A magyarországi szlovákok hetilapjának online változata


http://www.luno.hu/

Balážová, Eva – Grácová, Genovéva (szerk.) 1994. Slováci v Madarsku. (The Slovaks in Hungary.) Bratislava , Matica Slovenská.


10.Szlovén


Magyarországi Szlovének Szövetsége

http://www.zveza.hu/

Országos Szlovén Önkormányzathttp://www.slovenci.hu/hun/news_cats.php?cat_id=18

11.Ukrán


Magyarországi Ukránok / Ukrán Országos Önkormányzat honlapja

http://www.ukrajinci.hu/ukrmagyindex.html

Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesületehttp://www.ukrajinci.hu/muke.htm

12.Örmény


Országos Örmény Önkormányzat

http://www.orszagosormenyonk.hu/

Örmény Kulturális és Információs Központ

Budapest, V ker. Semmelweis utca 17. Levelezési cím: 1025 Budapest, Palatinus u. 4.

Tel.: (+36-1) 266-63-14, fax: (+36-1) 267-3181Cigány nyelvek és közösségek

N.Magyar nyelvű szakirodalom – letölthető anyagok

1.Általános anyagok a magyarországi cigányságról


A szegénység csapdájában – Cigányok Magyarországon: szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés /Delphoi Consulting

http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-szoc-eu.pdf

Binder Mátyás: A magyarországi cigányság történetéről. „A cigányok” vagy a „cigánykérdés”története? Áttekintés a magyarországi cigányok történeti kutatásairól


http://epa.oszk.hu/00000/00036/00076/pdf/035-059.pdf

Havas Gábor – Kemény István – Kertesi Gábor (1998). A relatív cigány a klasszifikációs küzdőtéren


http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf444.pdf

Kállai Ernő – Törzsök Erika (2003). Cigánynak lenni Magyarországon 2003.http://www.mtaki.hu/docs/eokik_romajelentes_2003.pdf

Kállai Ernő (2003). Népszámlálási nemzetiségi adatok – romákhttp://www.mtaki.hu/docs/eokik_romajelentes_2003.pdf

Kállai Ernő (2005). Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországonhttp://www.mtaki.hu/kiadvanyok/kallai_cigany_onkormanyzatok_main.html

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella (2004). A magyarországi cigányság, 1971-2003.http://www.mtaki.hu/kiadvanyok/kemeny_janky_lengyel_moi_ciganysag_main.html

Kemény István (2004). A magyarországi cigány népesség demográfiájahttp://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Demografia/2004_3-4/Kemeny%20Istvan_kozl.pdf

Kovai Melinda – Zombory Máté: A magyarországi roma népesség foglalkoztatottsága – átfogó szakirodalmi recenzióhttp://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-fogl-monogr.pdf

Kutatás az ózdi régió cigány népessége körében / Delphoi Consultinghttp://www.delphoi.hu/download-pdf/ozd.pdf

2.Cigány nyelvekkel, kétnyelvűséggel vagy oktatással kapcsolatos letölthető anyagok


A roma óvodáskorúak óvodáztatási helyzete / Delphoi Consulting

http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-ovoda.pdf

Babusik Ferenc: Késõi kezdés, lemorzsolódás - cigány fiatalok az általános iskolában, 2001/2002. tanév. http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-altisk-3.pdf

Babusik Ferenc: Országos kutatás a roma gyerekeket képzõ általános iskolákban - 1998/99. tanév.


http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-altisk-1.pdf

Babusik Ferenc: Az iskolai hatékonyság kulcstényezői a romák oktatásában - 1999/2000. tanév.http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-altisk-2.pdf

Fiáth Titanilla: A magyarországi roma népesség általános iskolai oktatása – átfogó szakirodalmi recenzió. http://www.delphoi.hu/romanep.html

Hablicsek László (2007). A roma népesség iskolázottságának területi alakulása: tények és becslések

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_04/cikk.php?id=1511

Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona (2002). Cigány gyerekek az általános iskolábanhttp://mek.oszk.hu/09500/09513/

Liskó Ilona: A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minőségehttp://www.ofi.hu/tudastar/hatranyos-helyzetu

Nemesné Kis Szilvia: Cigány tanulók anyanyelvi nevelésének nyitott kérdéseihttp://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=49

Róbert Katalin: Roma hallgatók a mai magyar felsőoktatásbanwww.freeweb.hu/szisztt/robert_szocalap.doc

S. Kállay Szilvia: A cigány nyelv egységesítésehttp://www.romaweb.hu/doc/cikk/vilagunk/2001/04/a_cigany_nyelv_egysegesitese.pdf

Claude Cahn – David Chirico – Christina McDonald –Viktória Mohácsi –Tatjana Peric – Ágnes Székely: Roma in the Educational Systems of Central and Eastern Europe. European Roma Rights Centre Report, Summer 1998http://www.osi.hu/esp/rei/downloads/roma_resouce_book_1.pdf#page=20Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page