Pieteikums studiju programmas akreditācijai


Senāta lēmumi par studiju programmu apstiprināšanuDownload 7.38 Mb.
Page2/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

1. Senāta lēmumi par studiju programmu apstiprināšanu


LATVIJAS UNIVERSITĀTE
AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

TEOLOĢIJAS UN RELIĢIJU ZINĀTNES BAKALAURS” (kods 43221)HUMANITĀRO ZINĀTŅU BAKALAURA GRĀDA TEOLOĢIJĀ UN RELIĢIJU ZIŅĀTNĒ IEGŪŠANAI

Bachelor’s degree programme in Theology and Religious Studies for receiving the Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies


Programmas direktors:

Ralfs Kokins ,

docents, Dr.theol.

APSTIPRINĀTA

Teoloģijas fakultātes

Domes sēdē 31.01.2007. protokola Nr. 5*

Domes priekšsēdētāja
A. Filipsone

(paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē . .2007. . .2007.

lēmums Nr. lēmums Nr.

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš M.Auziņš

(paraksts) (paraksts)


*Teoloģijas un reliģiju zinātnes studiju programmu padomes funkcijas veic Teoloģijas fakultātes Dome (08.05.2003. LU rīkojums Nr. 1/61).

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

TEOLOĢIJAS MAĢISTRS” (kods 45221)HUMANITĀRO ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDA TEOLOĢIJĀ UN RELIĢIJU ZIŅĀTNĒ IEGŪŠANAI

Master’s degree programme in Theology for receiving the Master of Arts in Theology and Religious Studies


Programmas direktors:

Anta Filipsone ,

docente, Dr.filoz.

APSTIPRINĀTA

Teoloģijas fakultātes

Domes sēdē 31.01.2007. protokola Nr. 5*

Domes priekšsēdētāja
A. Filipsone

(paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē . .2007. . .2007.

lēmums Nr. lēmums Nr.

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs


J. Krūmiņš
M.Auziņš

(paraksts) (paraksts)

*Teoloģijas un reliģiju zinātnes studiju programmu padomes funkcijas veic Teoloģijas fakultātes Dome (08.05.2003. LU rīkojums Nr. 1/61).

2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija


3. Studiju programmu akreditācijas lapu kopijas


4. AIP atzinums par studiju programmas īstenošanas nepieciešamību
5. Līgumi par studentu pārņemšanu


6. Studiju programmu titullapas

LATVIJAS UNIVERSITĀTE


BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „TEOLOĢIJA UN RELIĢIJU ZINĀTNE” (Kods 43221)

HUMANITĀRO ZINĀTŅU BAKALAURA GRĀDA IEGŪŠANAI TEOLOĢIJĀ UN RELIĢIJU ZINĀTNĒ

BACHELOR’S DEGREE PROGRAMME IN THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES (Theology and Science of Religion)

BACHELOR OF ARTS IN THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES

(Bachelor of Human Sciences in Theology and Religion Science)Programmas direktors:


Ralfs Kokins,

doc., Dr. theol.


APSTIPRINĀTA

LU Teoloģijas fakultātes

Domes sēdē 31.01.2007.

protokola Nr. 5

Domes priekšsēdētāja

A.Filipsone
APSTIPRINĀTA

LU Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē …………………………

Lēmums Nr. ………………….

Priekšsēdētājs

J Krūmiņš


APSTIPRINĀTA

LU Senāta sēdē

………………………….

Lēmums Nr. ………………..

Senāta priekšsēdētājs

M. Auziņš
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "TEOLOĢIJA" (kods 462271) HUMANITĀRO ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDA TEOLOĢIJĀ UN RELIĢIJU ZINĀTNĒ IEGŪŠANAI
Master’s Degree Programme in Humanities (Theology and Religion)

Programmas direktore:

Anta Filipsone,

docente, Dr.filoz.

APSTIPRINĀTA
LU Teoloģijas fakultātes

Domes sēdē . 31.01.2007.


protokola Nr. 5Domes priekšsēdētājaA. Filipsone


APSTIPRINĀTA

APSTIPRINĀTA

LU Studiju programmu

kvalitātes novērtēšanasLU Senāta sēdē

komisijas sēdē
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page