Rīga Stradiņš University Faculty of European Studies Department of Communication Studies Academic Study Programme


Books 2003 Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Musica Baltica. (146 lp.) Articles in academic editionsDownload 2.58 Mb.
Page9/26
Date conversion13.01.2017
Size2.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Books


2003 Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Musica Baltica. (146 lp.)

Articles in academic editions


2000 “On the Interaction of Styles in Baltic Traditional Music: Baltic Polyphony and East Baltic Refrain Songs.” In: Tiltai. Bridges. Brücken. Humanities & Social Sciences, No 3. Klaipėda: Klaipėda University: 1–8.

2001 „Mirušo ofīcijs (officium defunctorum) un sapņu folklora Dienvidaustrumlatvijā“. In: Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. Rīga: Zinātne: 69–105.

„Par dažām sēlisko apvidu tautas mūzikas īpatnībām“. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes. 55. sēj., 2001 Nr. 5/6: 117–127.

„Vom Einfachen zum Komplexen? Einige Bemerkungen zur Methodologie der lettischen und litauischen Volksmusikforschung.“ In: Music of the Twentieth Century within the Horizons of Musicology. Selected papers of the 29th and 32nd conference of Baltic musicologists. Vilnius: Lietuvių kompozitorių sąjunga: 103–109.

„Psalmu dziedāšanas tradīcija Latgalē.“ In: Acta Latgalica. Zinōtniski roksti, dokumenti, apceres. 11. sēj. Daugavpiļs: Latgolas pētnīceibas instituta izdevnīceiba: 348–377.

“The Latvian Folk Music Movement in the 1980s and 1990s: From “Authenticity” to “Postfolklore” and Onwards.” the world of music, vol. 43 (2+3) Folk Music in Public Performance: 113–118.

2002 „Joahims Brauns latviešu muzikoloģijā. Joachim Braun in Latvian Musicology. Joachim Braun in der lettischen Musikwissenschaft.“ In: Joahims Brauns Raksti. Mūzika Latvijā. Studies. Music in Latvia. Schriften. Musik in Lettland. Rīga: Musica Baltica: XLII–LXVII.

„Tikšanās ar mirušajiem sapņos: tipizēti un netipizēti stāstījumi un to funkcionālie un kultūrvēsturiskie konteksti.“ In: Agita Lūse (red.) Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rīga: Latvijas Antropologu biedrība, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts: 115–125.

“Baltic and Balts: On the History of Notions and the Question of Baltic Regionalism.” the world of music, vol. 44(3), Traditional Music of the Baltic Countries: 7–19.

„Bordun und einige weitere Formen der baltischen Mehrstimmigkeit im Kontext der frühen ethnischen Geschichte. Methodologischer Aspekt.“ In: Rimantas Astrauskas (ed.) Ethnic Relations and Musical Folklore. Papers presented at the International Ethnomusicological Conference held in Vilnius, Lithuania, in 1999. Vilnius: Department of Ethnomusicology, Lithuanian Academy of Music: 64–68.

2004 „Garīgās vārsmas. Piezīmes par kāda vecticībnieku tradicionālās mūzikas žanra vēsturi un tagadni.“ In: Meklējumi un atradumi 2004. Rīga: Zinātne: 9–20.

2005 „Totenoffizium, Jesuiten und heidnische Seelenspeisungen in Südostlettland.“ In: Heike Müns (Hg.) Musik und Migration in Ostmitteleuropa. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg. Bd. 23. München: R. Oldenburg Verlag: 61–79.

„Mirušo ofīcijs: Tradīcijas dinamika 20. gadsimtā.“ In: Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls: literatūra, folklora, māksla, Nr. 13. Rīga: Latviešu folkloras un mākslas institūts: 79–93.


Entries in Dictionaries

2000 “Latvia. II. Traditional Music.” In: Stanly Sadie (ed.) The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 14. London: Macmillan Publishers Limited: 359–364.Online-articles

2000 „Zum Begriff ‘Bordun’: Etymologien, Bedeutungen, Geschichte.“ Web Site Ethnomusikologie/Volksmusik der Fakultät Pädagogik, Philosophie, Psychologie der Universität Bamberg, 42 lp.

(Adr.:http://www.uni-bamberg.de/ppp/ethnomusikologie/Bordun.htm)

2004 „Latviešu muzikoloģija/mūzikas zinātne. Vēsturiski kritisks pārskats.“ Latvijas Mūzikas informācijas centra interneta lapa

(http://www.lmic.lv/muzikol.php?PHPSESSID=74a28bd067d19ad2df4cb8975977c405)

CD-ROM-publications


2002 „Der vokale Bordun in Lettland.“ In: Rupert Godehard (Hrsg.), Max Peter Baumann (CD–Rom-Projektleitung) CD–Rom Multimedia Präsentation, Beilage zum Magazin uni. vers 2 (das Magazin der Otto–Friedrich–Universität Bamberg).

Publiced CDs


2003 Garīgās vārsmas. Daugavpils Svētās Dievmātes Dzimšanas baznīcas vecticībnieku muzikālās tradīcijas. Duhovnye stihi. Muzykal’nye tradicii staroobrjadcev Hrama Roždestva Presvjatoj Bogorodicy v Daugavpilse. Spiritual Verses. Musical Traditions of Russian Old Believers in Daugavpils (Church of the Birth of Our Lady). Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Editorships

2002 Joahims Brauns Raksti. Mūzika Latvijā. Studies. Music in Latvia. Schriften. Musik in Lettland. Rīga: Musica Baltica.t
he world of music, vol. 44(3), Traditional Music of the Baltic Countries.

Conference papers

2000 “Mirušo ofīcijs (officium defunctorum) un sapņu folklora Dienvidaustrumlatvijā”. Latvijas Zinātnu Akadēmijas Valodas un Literatūras Institūta konference “Jaunumi un atradumi”, 2000. gada 13. aprīlis.

“Latvian Folk Music Movement in the 1980s and 1990s: From ‘Authenticity’ to ‘Postfolklore’”. Folk Music in Public Performance. Europe Encounters Cultures of the World, International Symposium, Rudolstadt, 5–6 July 2000.

“Jesuiten, Totenoffizium und heidnische Seelenspeisungen in Südostlettland.” Tagung “Musiksammlungen und –sammler, Musikanten und Migranten” der Kommision für Lied–, Musik– und Tanzforschung an der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V. vom 20. bis 23. September 2000 im Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte in Oldenburg.

“On the Issue of Polymodality in the Vocal sutartinės Played on the Psaltery kanklės.” The 4th international Baltic psaltery symposium *Kantles (kantele–kannel–kokles–kankles–gusli) and zither–like instruments in the Baltic sea region, Riga, October 25–29, 2000.

“Tikšanās ar mirušajiem sapņos: tipizēti un netipizēti stāstījumi un to funkcionālie un kultūrvēsturiskie konteksti. Prelimināra tipoloģija.” Kr. Barona dienas konference Cilvēks. Dzīve. Stāstījums, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve, 2000. gada 31. oktobris.

2001 „Sėlių palikimas tradicinėje muzikoje”. Zinātniskā konference Sėlių paveldas ir dabartis [Sēļu mantojums un tagadne]. Zarasų kultūros drūmai: Zarasai, 2001.08.10–11.

„Tradīcija, ideoloģija, demogrāfija. Sēru mūzika un sēru ieražas Dienvidaustrumlatvijā.” In: II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. gada 14.–15. augusts. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija: 34.

2002 „Baltic and Balts: On the History of Notions and the Question of Baltic Regionalism.” In: 18th European Seminar in Ethnomusicology. 25–29 September 2002, Druskininkai, Lithuania. Abstracts. Vilnius: Ethnomusicology Department, Lithuanian Academy of Music: 12.

2003 „Lauka pētījumi Daugavpils Sv. Dievmātes Dzimšanas Baznīcas vecticībnieku draudzē.” LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference Meklējumi un atradumi, 2003. gada 16. aprīlis.

2004 „Jezuīti. Mentalitāte un mantojums” un „Ziemeļlatgales tradicionālās mūzikas vēsturiskie un stilistiskie slāņi”. Lekcijas teorētiski praktiskajā seminārā Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē. Balvi, 2004. gada 21.–23. maijs.

„Burdons Baltijā.” Konference Burdona tradīcijas. Starptautiskais burdona festivāls Alsungā, 2004. gada 2.–4. jūlijs.

“Balcanic and Baltic Vocal Polyphonies. Some Comparative Aspects.” 34th conference of the International Ballad Commission. July 19–25, 2004, Riga, Latvia: 7–8.

„Mirušo ofīcijs: tradīcijas dinamika 20. gadsimtā.” Barondienas konference 2004 „Tradīcija un jaunrade. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve, 2004. gada 29. oktobris.

2005 „Par klusēšanas ieradumiem un stratēģijām Baltijas reģionā.” Konference “Mūzikas akadēmija šodien un rīt”. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, pirmdien, 2005. gada 10. janvārī.

“Traditions and Strategies of Silence in the Baltic Region.” II Starptautiskais kolokvijs „Klusēšanas un klusuma semantika”, 2005. gada 14.–17. aprīlis. Psiholoģisko pētījumu biļetens Nr. 18, Rīga: Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola: 2005: 93–95.

“The Question of Baltic Regionalism: history and some contemporary tendences.” Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte. Starptautiskā akadēmiskā personāla konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona valstu problēmas. Referātu tēzes. Rīga: 2005: 2.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page