Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page1/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Welsh Talking Books

August 2012


The titles in this booklist are just a selection of the titles available for loan from the RNIB National Library Talking Book Service.


Don’t forget you are allowed to have up to 6 books on loan. When you return a title, you will then receive another one.
If you would like to read any of these titles then please contact the Customer Services Team on 0303 123 9999 or email cservices@rnib.org.uk

If you would like further information, or help in selecting titles to read, then please contact the Reader Services Team on 01733 37 53 33 or email libraryinfo@rnib.org.uk


You can write to us at RNIB NLS, PO Box 173, Peterborough

PE2 6WS

Bible. Welsh. N.T. New Welsh (Beibl Cymraeg Newydd). Y bedair efengyl. Read by Cledwyn Jones, Read by Dyfnallt Morgan, 11 hours. TB 3430.


The four Gospels.

Bible Welsh.. Y Bibl y testament newydd : Mathew hyd at y rhufiniaid. From Y Beibl cysegr-lan : sef yr hen destament a'r newydd. 1992. Read by Gerallt Jones, 15 hours 27 minutes. TB 15136.
Bible Welsh.. Y Bibl y testament newydd : I Corinthiad hyd datguddiad. From Y Beibl cysegr-lan : sef yr hen destament a'r newydd. 1992. Read by Gerallt Jones, 8 hours 44 minutes. TB 15137.'Gwlad! Gwlad!': pytiau difyr am Gymru / golygydd y gyfres: Tegwyn Jones. 1999. 1 hour 17 minutes, Read by Merfyn P Jones TB11785.

Cais sydd yma i gorlannu nifer o argraffiadau am Gymru, y Cymry a'r iaith Gymraeg a roddwyd ar gof a chadw gan amrywiol gofnodwyr o gyfnod I gyfnod yn ein hanes. Y mae yma farn a rhagfarn am y pethau hyn, a chariad a chasineb atynt, ond nid oes yma'r un dyfyniad nad yw'n ddiddorol, yn ddadlennol, ac yn werth cnoi cil arno.


Hiwmor llafar gwlad. 2008. Read by Arwel Jones, 6 hours 7 minutes. TB 15872.


Y goreuon o blith straeon y cylchgrawn Llafar Gwlad, sy'n cynnwys erthyglau a hanesion am fywyd ac arferion 'slawer dydd, am lên gwerin ac am atgofion o fywyd yng nghefn gwlad Cymru. Rhennir y detholiadau i chew phennod: O Enau Plant Bychain, Arwyddion Ciami, Hiwmor Iwerddon, Geirio'n Gam, Stori Wir, Dawn Dweud ac Ateb Parod, a Diawl y Wasg.

Hoff gerddi serch Cymru / golygwyd gan Bethan Mair. 2002. Read by Betsan Llwyd. 2 hours 4 minutes.TB19014.


Ar hyd y canrifoedd ceisiodd beirdd ddarganfod ffyrdd gwreiddiol a gwefreiddiol o ddatgan eu serch at eu cariadon, ac o fynegi eu tor-calon pan âi'r serch hwnnw'n sych. Yn y gyfrol unigryw hon o gerddi serch gorau a mwyaf poblogaidd Cymru, dyma gyfle i chi gwtsho a chusanu, dyheu a dwlu, difaru a galaru gyda rhai o feirdd enwocaf Cymru. A yw eich hoff gerdd serch chi yma? Dewch i mewn am wledd o ganu cariadus a hiraethus i chwilio am yr un berffaith. "Mae brân i bob brân yn rhywle", medden nhw ac mae un o'r cerddi serch hyn yn sicr o fod yn addas i chi heddiw.

Hoff gerddi digri Cymru / Bethan Mair. 2006. Read by Betsan Llwyd. 2 hours 37 minutes,TB 19013.

100 humorous poems by poets from all corners of Wales. The themes are varied; funny characters, playing on words, and rhymes, old favourites and new compositions, Dafydd ap Gwilym and Geraint Lovegreen are among the poets. [100 o gerddi digri gan feirdd ledled Cymru. Ceir amrywiaeth enfawr yn y gyfrol; cerddi am gymeriadau doniol, chwarae ar eiriau ac odli slic, hen ffefrynnau a chyfansoddiadau newydd. Mae Dafydd ap Gwliym a Geraint Lovegreen ymhlith y beirdd!]


Maentwrog ddoe a heddiw. 2006. Read by Geraint Lloyd Jones, 5 hours 57 minutes. TB 15146.


Bu criw o ardalwyr brwd yn cyfarfod i drafod dulliau o ddathlu dyfodiad y Mileniwm newydd, ac ymhlith y syniadau a gafwyd oedd yr un i gyhoeddi llyfr a fyddai'n gofnod o hanes yr ardal. Cysylltwyd a nifer o gyfeillion a fu a chysylltiad a'r fro dros y blynyddoedd, ac mae'r rhan fwyaf o'r cyfraniadau ar ffurf atgofion, gyda rhai hanesyddol pur.

Tair ar ddeg: tair ar ddeg o straeon gafalgar [sic] : tair ar ddeg o sefyllfaoedd credadwy. 2010. Read by Branwen Gwyn, 5 hours 23 minutes. TB 18201.


Mae'r gyfrol hon yn archwilio natur y cynfod sensitif hwn ym mywyd person ifanc, trwy gyfrwng straeon craff a dididorol. Ceir yma straeon gwreiddiol gan yr awduron Eoin Colfer, Bali Rai, Marcus Sedgewick, Kevin Brooks, Margaret Mahy, Mary Hooper, Helen Oyayemi, Eleanor Updale, Jean Ure a John McLay. Addasiad Cymraeg o'r gyfrol Thirteen gyhoeddwyd gan Orchard Books.

Thirteen. Welsh. Tair ar ddeg : tair ar ddeg o straeon gafalgar [sic] : tair ar ddeg o sefyllfaoedd credadwy / golygwyd gan John McLay. 2010. Read by Branwen Gwyn. 5 hours 23 minutes, TB 18201, Suggested reading age 13+

Mae'r gyfrol hon yn archwilio natur y cynfod sensitif hwn ym mywyd person ifanc, trwy gyfrwng straeon craff a dididorol. Ceir yma straeon gwreiddiol gan yr awduron Eoin Colfer, Bali Rai, Marcus Sedgewick, Kevin Brooks, Margaret Mahy, Mary Hooper, Helen Oyayemi, Eleanor Updale, Jean Ure a John McLay. Addasiad Cymraeg o'r gyfrol Thirteen gyhoeddwyd gan Orchard Books.


Tinboeth: [10 o straeon erotig] . 2007. Read by Marian Jones, 3 hours 53 minutes. TB 15989.


Cyfrol o straeon erotig gan naw awdures amlwg iawn: Caryl Lewis, Eigra Lewis Roberts, Meg Elis, Gwen Lasarus, Bethan Gwanas, Lleucu Roberts, Gwyneth Glyn, Sian Northey a Fflur Dafydd. Mae yma straeon amrywiol o ran naws - rhai yn dyner a chynnil, eraill yn fwy uniongyrchol. Some passages of a sexual nature may be considered offensive.

Yr angen am Owain: darlithoedd Fforwm Hanes Cymru. 2005. Read by J O Roberts, 3 hours. TB 14751.


Dymunwn gyflwyno'r gyfrol gyntaf hon o ddarlithoedd blynyddol Fforwm Hanes Cymru er cof am y diweddar Athro Emeritws Syr Robert Rees Davies.

Arch, Charles.

Byw dan y bwa. 2005. Read by Jenkin Griffiths, 5 hours 47 minutes. TB 15138.


Dyma ddarlun difyr a byrlymus o chwarter canrif cyntaf bywyd Charles Arch tra bu'n 'byw dan y bwa' ar fferm ei deulu yng nghysgod abaty hynafol Ystrad Fflur. Aeth ymlaen i gyfrannu'n sylweddol at fywyd amaethyddol Cymru, gan gynnwys ei weithgarwch gyda Mudiad y Ffermwyr Ifanc a gyda threialon cwn defaid ar raddfa ryngwladol. Ef hefyd, ers chwarter canrif ym prif sylwebydd y Sioe Frenhinol.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page