Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page4/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Elisa, Gillian

Hyd yn hyn. 2007. Read by Jean Evans, TB 16445.

Cyfres y cewri series; 32. Hunangofiant merch hynod o amryddawn a phoblogaidd. O'i magwraeth yn Llanbedr Pont Steffan i'w gyrfa fel Sabrina yng nghyfres Pobol y Cwm; fel cantores; fel 'Mrs OTT'; fel stand-up, ac yn y blaen, cawn yma ddilyn ei gyrfa yn ogystal â'i bywyd personol.

Ellis, Wynne

Gweledigaethau Y Bardd Cwsg. 1948. Read by Gwyn Thomas, 4 hours. TB 4096.
Emlyn, Mari

Traed Oer. 2004. Read by Mari Emlyn, 8 hours 23 minutes. TB 16199.


Nofel ddifyr am athrawes biano ddeugain oed sy'n penderfynu ailedrych ar ei pherthynas â gwr priod, ac yn mentro twrio i'w hanes teuluol wedi iddi dderbyn casgliad o hen lythyrau sy'n taflu goleuni ar fywyd hen ewythr a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Contains strong language and passages of a sexual nature.

Evans, Bethan.

Amdani! 1997. Read by Bethan Gwilym, 5 hours 13 minutes. TB 12148.


Er gwaethaf pawb a popeth, mae merched Tre-ddol yn benderfynol o ffurfio tim rygbi llwyddiannus, - a than arweiniad Dafydd, yr hync o hyfforddwr, mae rhai yn llwyddo i fynd yn bell (iawn!) Yn wir, mae ambell un yn newid yn llwyr ar ôl dianc rhag y swnian a'r sinc.

Evans, Evan Keri.

Fy mhererindod ysbrydol. 1962. Read by Dyfnallt Morgan, 3 hours 45 minutes. TB 781.

Hanes gwr o gyneddfau meddyliol anghyffredin yn cefnu ar bob peth arall er mwyn treiddio'n ddyfrach i gyfrinion y bywyd ysbrydol.


Evans, Len.

Blodau'r Fynwent. 2000. Read by Mari Gwilym, 1 hour 55 minutes. TB 12266.


Tipyn o sbort - dyna i gyd - gan Edi a Moc oedd mentro i fynwent yr eglwys ganol nos. Doedden nhw ddim yn wir yn disgwyl clywed ysbryd! Ond wedi dechrau, doedd dim diwedd ar y dirgelion, dirgelwch yr hen bwll glo, dirgelwch y twneli cudd, dirgelwch y tair merch oedd yn mynnu teithio I Ffrainc heb son am gyfrinach blodau'r fynwent!

Evans, Rhys.

Gwynfor: Rhag Pob Brad. 2005. Read by Lyn Davies, 28 hours. TB 14459.


Gwynfor Evans. Yn ogystal â rhychwantu saith degawd o fywyd cyhoeddus ac ymgyrchu gwleidyddol di-baid, ceir yma ddadansoddiad treiddgar o holl obeithion a gofidiau'r genedl Gymreig yn ystod y ganrif dyngedfennol ddiwethaf.

Flynn, Paul.

Baglu 'mlaen. 1998. Read by John Gwilym Jones, 1 hour 9 minutes. TB 13563.


Cyfres y cewri; 18. Mae'r Aelod Seneddol hynaws hwn yn un o ffigurau mwyaf adnabyddus gweleidyddiaeth Cymru, ac yn feinciwr cefn egnïol yn Nhŷ'r Cyffredin. Yn yr hunangofiant difyr hwn down i wybod am ei gefndir tlawd yn Grangetown, Caerdydd ac am ei frwydr barhaus yn erbyn y gwynegon. Darllenwn am yr amrywiol ddigwyddiadau a'i gyrrodd ef yn y pen draw cyn belled â San Steffan. Yno, cawn fwy na chioplwg ganddo ar sawl gwrthdaro rhwng gweildyddion amlwg a'i gilydd. Trwy'r cyfan, datgelir yn rhyfeddol o onest holl droeon ei yrfa, ynghyg â'r tristwch a'r llawenydd yn ei fywyd personol a theuluol.

Fychan, Cledwyn

Pwy oedd Rhys Gethin? 2007. Read by J. O. Roberts,1 hours 12 minutes. TB 15800.


Rhys Gethin, mae'n debyg, yw'r enwocaf o blith dilynwyr Owain Glyndwr. Yn y gyfrol hylaw, feistraidd hon mae Cledwyn Fychan yn cloriannu'r dystiolaeth am saith gr o'renw Rhys Gethin a oedd yn cydoesi a Glyndwr, er mwyn barnu pa un ohonynt sydd debycaf o fod y cadfridog enwog. Tynnodd yr awdur nid yn unig ar ffynonellau llên a hanes, ond hefyd ar gyfoeth traddodiadau llafar bugeiliaid mynydd-dir Canolbarth.

Gill, B M

Llinyn rhy dynn. 1990. Read by Rhiannon Thomas. 7 hours 23 minutes. TB 9057,


Mae Llinos Rees, nyrs radlon naw ar hugain oed wedi'i chamdrin yn rhywiol a'i thagu i farwolaeth. Ymhlith Staff yr ysbyty y mae'r llawfeddyg Owen Harris, a gafodd ysgariad oddi wrth ei wraig, ond sydd bellach yn rhannu ei aelwyd a Ceri, ei ferch a channwyll ei lygad. Yna mae Ceri hefyd yn gorff ar y comin, wedi'i lladd yn yr un modd a Llinos. A oes patrwm yn ymffurfio?

Glynn, Annes.

Dilyn 'sgwarnog. 2001. Read by Jini Owen, 4 hours 53 minutes. TB 14923.

Dyma fan cychwyn y siwrne sy'n arwaih Saran Huws, gohebydd gyda'r papur lleol, i ddilyn sawl trywydd amrywiol er mwyn dod at wraidd y gwir. Ar y ffordd, rhaid wynebu atgofion a gwirioneddau poenus y bu'n trio eu cadw dan glo ers tro byd. Sut effaith gaiff hyn ar ei pherthynas a'i chariad, Gwyn, a'i theulu ac ar ei gwaith? A pha hen ofnau sy'n erlid Jan hithau, prof gymeriad y nofel y mae Saran yn ei darllen?


Griffith, W J

Storïau'r Henllys Fawr. 1938. Read by R Llewellyn Thomas, 4 hours. TB 2077.
Gruffydd, Ifan

Gwr o Baradwys. 1963. Read by Ifan Gruffydd, 6 hours 30 minutes. TB 171.


Cipdrem ar batrwm cymdeithas Mon yn nechreu'r ganrif hon, disgrifiadau cynnil cyffyrddiadau bachog a pherlau o hiwmor.

Gruffydd, Ifan

Tân yn siambar. 1966. Read by Ifan Gruffydd, 5 hours 30 minutes. TB 84.


Yr ail gyfrol o atgofion Ifan Gruffydd, - yn estyn pethau syfrdanol o gilfachau'r cof ac yn eu crisialu'n ddarluniau syml o'n blaen.

Gryffydd, W J

Newid aelwyd. 2000. Read by Jean Evans, 3 hours 4 minutes. TB 13125.


Helyntion Tomos a Marged 5. Casgliad arall newydd sbon a straeon digri am y ddau o'r wlad - Tomas a Marged. Mae yna ddigon a achos yma i Mabon Bach a Chyngor Cymuned Llanamiwg boeni yn ei gylch!

Gwanas, Bethan

Os mêts. 2007. Read by Branwen Gwyn.1 hour 59 minutes, TB 19582.
Gwanas, Bethan

Ar y lein eto fyth. 2008. Read by Bethan Gwilym, 5 hours 23 minutes. TB 16024.


Dyma'r trydydd o ddyddiaduron Bethan Gwanas yn dilyn llinellau 'Ar y Lein'; ei hanes yn dilyn y cyhydedd o amgylch y byd ydi hwn. Ceir nifer o straeon difyr ynghyd â'i sylwadau hithau am amrywiaeth y diwylliannau a'r arferion, a'r systemau gwleidyddol ac economaidd y daeth ar eu traws.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page