Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page7/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Jones, Cledwyn

Fy Nhal-y-sarn i: hanes y pentref drwy atgofion. 2009. Read by Cledwyn Jones, 7 hours 42 minutes. TB 16551.

Cyfrol yn adrodd hanes sawl agwedd ar y gorffennol yw hon- y diwydiant, y siopau, y capel, yr ysgolion (Sul a dyddiol), y rheilffordd a'r ffyrdd haearn bach, hanes enwogion - a darlun o'i diwylliant a'i gweithgareddau amser hamdden hyd at yr Ail Ryfel Byd.

Jones, Eifion Pennant

Jonsi: Cyfres y cewri 19. 1998. Read by Merfyn P Jones, 4 hours 46 minutes. TB 12248.


Er mai fel Eifion Pennant Jones y bedyddiwyd yr awdur, y mae o, yn ystod ei yrfa, wedi newid ei enw yn amlach nag y bydd rhai pobl yn newid car. Ond i wrandawyr Radio Cymru, Jonsi ydi o bellach, y sgwrsiwr cartrefol braf sy'n mwynhau dal pen rheswm a phobl ar donfeddi'r awyr. Eto i gyd, mae'n berson preifat iawn, ac ychydig o bobl sy'n ei adnabod mewn gwirionedd. Dyma gyfle felly i gael golwg ar y dyn ei hun, y gwir Eifion Jones, ac yntau'n adrodd ei hanes lliwgar wrth William H Owen.

Jones, Geraint Lloyd

Maentwrog ddoe a heddiw. 2006. Read by Geraint Lloyd Jones, 5 hours 57 minutes. TB 15146.


Bu criw o ardalwyr brwd yn cyfarfod i drafod dulliau o ddathlu dyfodiad y Mileniwm newydd, ac ymhlith y syniadau a gafwyd oedd yr un i gyhoeddi llyfr a fyddai'n gofnod o hanes yr ardal. Cysylltwyd a nifer o gyfeillion a fu a chysylltiad a'r fro dros y blynyddoedd, ac mae'r rhan fwyaf o'r cyfraniadau au ffurf atgofion, gyda rha hanesyddol pur.

Jones, Geraint V

Teulu Lord Bach. 2008. Read by J. O. Roberts, 24 hours 30 minutes. TB 16550.

Nofel uchelgeisiol yn cwmpasu pedair cenhedlaeth a phedwar rhyfel yn ystod yr ugeinfed ganrif. Wrth i feibion Blaendyffryn wynebu eu ffawd, boed honno yn y chwarel, yn y fyddin, yn y lofa neu yn y llu awyr, rhaid iddynt fod yn ddewr, bob un yn ei ffordd ei hun. Ond meistres greulon yw ffawd, fel y gŵyr teulu Lòrd Bach yn dda.


Jones, Gwen Pritchard.

Dygwyl Eneidiau. 2006. Read by J. O. Roberts, 8 hours 3 minutes. TB 14969.


Llofruddiaeth erchyll y ficer ar noson Dygwyl Eneidiau - dyna oedd dechreuad gyrfa Sion-Rhisiart fel milwr ar feysydd rhyfel Ewrop - ond pam? A phwy oedd y llofrudd? Mewn ymgais i ateb y cwestiynau hyn, dychwela Sion i Aberdaron, lle mae'n cyfarfod Catrin Williams, dyweddi i John Bodwrda, hen gyfaill ei blentyndod.

Jones, Gwilym Dyfri

23489. 1990. Read by Bethan Gwilym. 55 minutes. TB 11642. 8-11 yrs


Diddordeb pennaf Owain, Tecs, Gwydion a Llyr oedd codi rhifau trenau. Ond un noson wrth ddisgwyl i'r tren o Lundain deithio drwy Aberbrennig gwelodd dau o'r criw rywbeth mwy diddorol o lawer na rhif tren. Pwy oedd y gwr yn ymyl y trac a fflachiai ei olau ar y tren? Beth oedd yn y pecynnau a daflwyd drwy'r ffenest? Roedd yn rhaid i'r bechgyn gael gwybod - costied a gostio! Owain, Tecs.

Jones, Gwilym.

Wedi'r llanw: ysgrifau ar ben llyn. 2005. Read by Jini Owen, 6 hours 15 minutes. TB 15159.


Casgliad o ysgrifau a welodd olau dydd am y tro cyntaf yn y papur bro Llanw Llŷn. Ceir yma ysgrifau am nifer o agweddau amrywiol o hanes Pen Llŷn. Rhoddir cryn sylw i fyd y môr, yn ogystal â straeon sy'n perthyn i'r ardal, megis tor-cyfraith, llofruddiaeth, atgofion am fywyd yr ysgol ac am gymeriadau hynod.

Jones, Heather

Gwrando ar fy nghan. 2007. Read by Meira Williams, TB 16447.

Hunangofiant y gantores boblogaidd Heather Jones. Mae'n dadlennu hanes ei phlentyndod, hanes ei phrofiadau fel mam ifanc a ddaeth yn feichiog yn 20 oed a hanes ei brwydr yn erbyn iselder wrth iddi ildio'i breuddwydion am gyfnod. Trwy'r uchafbwyntiau a'r iselfannau, mae Heather Jones wedi parhau'n un o enwau mwyaf cyfarwydd byd cerddorol Cymru.

Jones, Ifan Morgan

Igam ogam. 2008. Read by Arwel Jones, 7 hours 2 minutes. TB 16547.


Pan gaiff Tomos Ap alwad ffôn gan ei dad mabwysiedig yn ei alw adref, mae'n amau mai cynllwyn yw'r cyfan i'w orfodi i gymryd gofal o'r fferm deuluol. Ond gyda Natur ei hun yn ceisio prynu'r lle, mae ganddo fwy na dipio defaid i boeni amdano. Contains strong language and passages of a sexual nature.

Jones, John Elwyn

Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll. 1987. Read by Gerallt Jones, 7 hours 50 minutes. TB 14530.


Mae "Yn fy ffordd fy hun" yn cychwyn y stori yn y dechrau un, sef gyda phlentyndod yr awdur ar odrau Cadair Idris. Wedi llawer o anturiaethau, caiff ei hun yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig yn erlyn aelodau o'r S.S. yn yr Almaen ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Hon yw ei gyfrol gyntaf o atgofion.

Jones, John Elwyn

Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll. 1986. Read by Gerallt Jones, 8 hours. TB 14453.

Mae "Yn fy ffordd fy hun" yn cychwyn y stori yn y dechrau un, sef gyda phlentyndod yr awdur ar odrau Cadair Idris. Wedi llawer o anturiaethau, caiff ei hun yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig yn erlyn aelodau o'r S.S. yn yr Almaen ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Hon yw ei gyfrol gyntaf o atgofion.


Jones, John Elwyn

Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll. 1986. Read by Gerallt Jones, 6 hours 55 minutes. TB 14576.


Mae "Yn fy ffordd fy hun" yn cychwyn y stori yn y dechrau un, sef gyda phlentyndod yr awdur ar odrau Cadair Idris. Wedi llawer o anturiaethau, caiff ei hun yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig yn erlyn aelodau o'r S.S. yn yr Almaen ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Hon yw ei gyfrol gyntaf o atgofion.

Jones, John Elwyn

Pum cynnig i Gymro: anturiaethau carcharor rhyfel. 1971. Read by Dyfnallt Morgan, 9 hours 15 minutes. TB 1962.


Hanes yr awdur yn dianc o bump o wersylloedd i garcharorion rhyfel yn yr Almaen ac fel y bu iddo, yn y diwedd, gyrraedd Sweden cyn dychwelyd I Brydain.

Jones, John Gwilym

Tri diwrnod ac angladd. 1979. Read by J O Roberts. 7 hours 25 minutes. TB 4084,
Jones, John Rees

Tŷ'r cywilydd : a storiau eraill. 1991. Read by Phyllis Hughes. 3 hours 15 minutes. TB 9587.


Dyma ail gyfrol o straeon John Rees Jones, awdur "Yr Edefyn Du" (1989). Y mae rhai straeon yn gyfoes ac eraill yn fwy atgofus. Ac unwaith eto mae'r arddull yn fywiog a chyhyrog. Daeth tair o'r straeon hyn yn gyd-fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol, Y Rhyl, 1985.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page