Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page10/52
Date05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   52
: to abase, to degrade. * Huwag mong hamakin ang iyong sarili sa pakikisama sa kanila.: : Don't abase yourself by joining them. (syn.): pababain.

hambahe (noun): : a doorframe. * Gusto kong hambahe ay gawa sa nara.: : I like the doorframes made of narra tree.
hambai 販売, hambaidaka 販売高, uriage 売り上げ, uriagedaka 売上高 (noun): : sales, income from sales.

* hambai suru 販売する, uru 売る (v.t.): : to sell, to deal in.

* hambaigyoosha 販売業者, kourishoonin 小売り商人, shoonin 商人 (noun): : a dealer, a retailer.

* hambaiin 販売員, ten-in 店員, uriko 売り子 (noun): : a saleswoman, a shop assistant.


hambal (noun)(var. pagkahambal): (1): grief, sorrow, melancholia. * Tag. Eng. (syn.): dalamhati, hapis, hinagpis, sakit. (2): depression, lowness of feeling. * Tag. Eng. (syn.): panglaw, tamlay.
hambalang (noun): (1): obstruction. * Alisin mo ang mga kahon dahil iyan ay hambalang sa daanan.: : Keep away all the boxes because they are obstructions on the way. (2): an obstacle. * Tag. Eng. (syn.): balakid, sagabal, sagwil.

hambalos (noun)(var. paghahambalos): (1): a blow. * Tag. Eng. (syn.): palo. (2): beating. * Ang mga sugat na ito ay mula sa malakas na hambalos ng kahoy.: : These wounds are from the beatings of wood. (syn.): bira, hagupit, palo.

hambalusin (v.t.)(r.w. hambalos): : to beat, to hit, to give a blow. * Tag. Eng.
hambaw (adj.): (1): superficial. * Tag. Eng. (2): shallow. * Tag. Eng. (syn.): himbabaw, mababaw, pangibabaw.
hambing (noun/adj.): (noun)(var. hambingan): (1): comparison. * Ang paghahambing sa katangian ng tao ay hindi mabuti dahil ang bawat isa ay natatangi.: : Comparison of people's character is unfair because every one is peculiar. (syn.): paghahambing, komparasyon. (2): similarity. * Tag. Eng. (syn.): simil.

(adj.): : similar.


hambog (adj.): : proud, boastful. * Pinagmalaki na naman ng hambog mong kaibigan ang kanyang kotse.: : Your boastful friend bragged again his car. (syn.): mayabang, palalo.
hambog (sla.)(adj.): : cocky, boastful, braggart. [Dial. hambug "proud, boastful] * Hambog si Laura dahil alam niyang paborito siya ng guro.: : Laura is boastful because she knows that she is the teacher's pet. (syn.): ma-yabang.

hambun 半分, nibun-no ichi 二分の一 (noun): : a half, one-half.

* hambun-ni wakeru 半分に分ける, nitoobun suru 二等分する (v.t.): : to halve, to bisect.

* hambun-no 半分の, nitoobun-no 二等分の (adj.): : half, halved.

hametsu 破滅, metsuboo 滅亡, shimetsu 死滅, shoometsu 消滅, zenmetsu 全滅, zetsumetsu 絶滅 (noun): : destruction, extinction, perdition, ruin.

* hametsu saseru 破滅させる, metsuboo suru 滅亡する, metsuboo saseru 滅亡させる, hametsu suru 破滅する (v.i./v.t.): : to ruin.


hamigaki suru 歯みがきする, ha-wo migaku 歯をみがく (v.t.): : to brush the teeth, to clean one's teeth.
hamit (noun): : a challenge. * Tag. Eng. (syn.): hamon, paghamon, reto.
hamitin (v.t.)(r.w. hamit): : to dare. * Tag. Eng. (syn.): hamunin, mangahas, pangahasan.
hammokku ハンモック (noun): : a hammock.
Hamo! (interjec.)(var. Hayaan mo!): (1): Never mind! Don't worry! (2): Leave it to me! (3): Let it be!
hamog (noun): : dew, a dew drop. * Mabuti ang hamog sa mga halaman.: : Dew is good for the plants.
hamok (noun)(var. paghahamok): (1): a quarrel. * Tag. Eng. (syn.): alitan, away, babag. (2): a brawl, a hand-to-hand fight. * Tag. Eng. (3): a fight. * May hamok kagabi sa bar.: : There was a fight in the bar last night. (syn.): makipag-away, makipagbabag, (4): a struggle. * Tag. Eng.

hamon (noun): : a challenge. * Tinanggap ko ang kanyang hamong tumalon sa ilog.: : I accepted his challenge to jump into the river. (syn.): hamit.

hamon (noun)(var. jamon): : ham. * Ang aming almusal ngayong umaga ay hamon, itlog at tinapay.: : Our breakfast this morning is ham, egg and bread.
hamono 刃物 (noun):
: cutlery, an edged tool.
hampamono 半端物, nokori 残り, nokorimono 残り物 (noun): : remnants.
hampas (noun)(var. hampasan, paghampas): : a blow. * Tag. Eng. (2): a strike. * Ang kabayo ay tumakbo nang mabilis dahil sa malakas na hampas.: : The horse ran fast because of the hard strike. (syn.): bugbog, hambalos, palo.
hampasan (v.t.)(var. hampasin, humampas)(r.w. hampas): : to hit, to beat, to strike. * Hampasan mo ang langaw sa mesa.: : Beat the fly on the table. (syn.): bumugbog, humanbalos, pumalo.

hampaslupa (noun): (1): a tramp. * Natakot ang bata sa hampaslupa dahil sa marumi niyang itsura. : : The boy got scared with the tramp because of her dirty appearance. (syn.): lagapak. (2)


Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page