Л. А. Закреницька англо-український глосарій

:)


Download 2.76 Mb.
Page1/25
Date28.08.2017
Size2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25Л.А. Закреницька

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ

ХРИСТИЯНСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ ТЕРМІНІВ

ENGLISH-UKRAINIAN GLOSSARY

OF CHRISTIAN THEOLOGY TERMS

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

Khmelnytsky Humanitarian Pedagogical Academy


ENGLISH-UKRAINIAN GLOSSARY

OF CHRISTIAN THEOLOGY TERMS


About 2000 terms

Khmelnytsky

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниХмельницька гуманітарно-педагогічна академія
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ

ХРИСТИЯНСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ ТЕРМІНІВ
Близько 2000 термінів

Хмельницький

2012

УДК 811. 111’373ББК

Друкується за ухвалою вченої ради

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

(Протокол № 2 від 29 лютого 2012 р.)

Науковий редактор: Огуй О.Д., д.філол.н. професор (Чернівецький національний

університет імені Юрія Федьковича)


Рецензент: Кушнерик В.І., д. філол. н. професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Івасюк О.Я., к. філол. н., доцент (Чернівецький національний

університет імені Юрія Федьковича)

Англо-український глосарій християнсько-богословських термінів / укл. Л.А. Закреницька; наук. ред. О.Д. Огуй. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 152с.

Словник містить близько 2000 термінів з християнського богослов'я. Словникові статті, крім перекладу, пропонують змістовний англомовний коментар, що розкриває значення терміна. Наявність тематичного покажчика дає можливість швидко знайти англійський термін за його положенням у загальному списку. Видання розраховане на широке коло читачів: від фахівців у галузі християнського богослов'я до осіб, які вивчають проблеми фахових мов, або цікавляться питаннями релігії.

© Закреницька Л.А.

© ХНУ, 2012

СЛОВО ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

Враховуючи роль Біблії як у культурному житті людства, так і в англомовному світі (у т.ч. і в США, Канаді та Великій Британії), релігійна (християнсько-богословська) термінологія відіграє визначальну роль у формуванні світогляду, іншими словами, менталітету цих народів. Ця термінологія в умовах глобалізації набуває особливого значення, бо її терміни несуть головне змістове навантаження не лише в спеціальному тексті, а й у загально побутовому мовленні. Тому насущним завданням лексикологів і лексикографів постає створення відповідних довідникових матеріалів у формі словника. Це і вдалося зробити Л.А. Закреницькій, яка багато років кваліфіковано спеціалізується у цій галузі і під керівництвом наукового редактора у вересні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика».

Теоретичне дослідження терміносистеми, що відіграє значну ідеологічну роль в сфері духовного розвитку суспільства, вивчення її номінативних аспектів, термінологічних гнізд, коефіцієнта термінологічної насиченості, структурно-семантичних моделей та лексико-семантичних відношень тощо. базувалося на значному дослідницькому корпусі. Теорія, однак, на нашу думку, має мати практичний вислід, бо практика постає «річчю для всіх, а не для себе»: «теорія сіра, а дерево життя вічно зеленіє» (Й.В. Гете). Розглядаючи протягом багатьох років цю терміносистему, дослідниця виділила 1983 англійських християнсько-богословських термінів і термінологічних сполук, відібраних методом суцільної вибірки (іншими словами, копіткою багаторічною працею) не лише з 20 англійських словників християнського богослов’я, а й із фахової наукової та навчальної літератури про історію церкви та теологію Нового Заповіту, спеціалізованих періодичних видань: Theology today та Christianity (40 фахових джерел обсягом 30.205 ст.!), які й покладено в основу алфавітно-тлумачного словника. Завдяки такій копіткій праці словник немає аналогів не лише в Україні, а й в англомовному світі.

Характеризуючи принцип побудови словника, хочемо наголосити на тому, що тлумачення терміна не є значенням слів, а лише доступом до них (Й. Шмідт). Тому на цій основі у словникових статтях, крім перекладу, подається достатньо фаховий англомовний тлумачний коментар до змісту, що розкриває значення терміна, як правило, відмінне для української лінгвокультури. Завдяки такому підходу досягається змога розглянути термін у його синтагматиці (відношеннях лінійного поєднання), парадигматиці (вертикального заміщення) та в епідигматиці (внутрішньо словесному породженні смислів). За прикладом західноєвропейської лінгвістики, де захист дисертації супроводжується публікацією вихідного словника, пропонуємо словник-посібник для широкого кола читачів.

На завершення відзначимо: хай, за видатним лексикографом 18 ст. С. Джонсоном, словники подібні до годинників, які не завжди точно показують час, проте володіти ними краще, ніж їх не мати. Ми раді усім зауваженням, що підуть на користь наступним (у т.ч. і багатомовним) виданням.

Передмова

Запропонований глосарій відображає основну термінологію з християнського богослов'я, що зустрічається в сучасній християнсько-богословській літературі. Глосарій містить словарні статті з основних понять галузі, які пов’язані з історією і сучасністю богословської думки. Основна мета глосарія – коротко розкрити зміст фахових понять, що відображають сутність християнсько-богословських явищ, дій, процесів і предметів. Глосарій побудований на екуменістичних засадах і відображає основні поняття про реалії трьох основних напрямів у християнстві: православ’я, католицизму і протестантизму. До словника включено близько 2000 термінів, які розміщені алфавітно за гніздовим принципом. Терміни-словосполучення ідуть слідом за базовими словами і похідними від них, що значно полегшує їх пошук і запам’ятовування.

У глосарії використовуються скорочення, які вказують на походження слова або сферу функціонування. Деякі українські еквіваленти англійських християнсько-богословських термінів позначені спеціальною позначкою *, що свідчить про варіант перекладу, запропонований автором, за відсутності такого в наявних україномовних галузевих джерелах. Для складання глосарія було використано сучасні фахові лексикографічні джерела та енциклопедії, англомовні тексти Біблії, вузькофахові навчальні посібники, праці основоположників християнського богослов'я та англомовні спеціалізовані періодичні видання.

Глосарій розрахований на викладачів і студентів богословських вищих навчальних закладів, філософсько-теологічнх факультетів університетів, філологів, перекладачів, пошуковців, релігієзнавців, священослужителів і всіх, хто цікавиться питаннями богослов’я. Посібник потрібний для розуміння англомовної фахової релігійної різножанрової літератури, як довідник для студентів, теологів та всіх інших категорій здобувачів богословських знань.

Перелік основних скорочень

англік. – англіканський

бібл. – біблійний

богосл. – богословський

грецьк. – грецький

катол. – католицький

лат. – латинський

літург. – літургійний

прав. – православний

Gr. – грецька

Heb. – давньоєврейська

Lat. – латинська

OFr. – давньофранцузька

KJV – King’s James Version

1Cor. – 1 Corinthians – Перше послання св. апостола Павла до коринтян

Col. – Colossians – Послання св. апостола Павла до колосян

Eph. – Ephesians – Послання св. апостола Павла до ефесян

Ex. – Exodus – Вихід

Gal. – Galatians – Послання св. апостола Павла до галатів

Gen. – Genesis – Буття

Heb. – Hebrews – Послання до євреїв

Hos. – Hosea – Книга пророка Осії

Matt. – Matthew – Євангелія від св. Матвія

Phil. – Philippians – Послання св. апостола Павла до филип’ян

Rev. – Revelation – Об’явлення св. Івана Богослова

Rom. – Romans – Послання св. апостола Павла до римлян

2 Sam. – 2 Samuel – Друга книга Самуїлова1 Thes. – 1 Thessalonians – Перше послання св. апостола Павла до солунянA
Abaddon (Heb. addōn, “ruin”, “destruction”) – the world of the dead in its utterly dismal, destructive, dreadful aspect, where there are no declarations of God’s loving kindness – Aваддон, пеклоabbess (Lat. abbatissa, feminine form of abbas, “abbot”) – a female superior who oversees a nunnary – кат. абатиса, прав. ігуменя, настоятельниця монастиря

abbey – a monastery or nunnary that houses a society of persons who are separated from the secular world or who work in the world. Also, a church connected with a monastery – кат. абацтво, монастир (чол.)
abbeystead – site for an abbey – монастирське володіння
abbot (from Gr. and Lat. abbas, from Aramaic abba, “father”) – superior in charge of a monastic community in certain religious orders – кат. абат; прав. ігумен, настоятель монастиря
abbotship – the state or office of an abbot – абацтво, посада або сан абата, термін повноважень абата
abjuration (Lat. abjurare, “to deny on oath”) – a formal renunciation of what is recognized as false, such as heresy, sin or false doctrine – 1) зречення єресі; 2) зречення віри
abjure – to renounce upon (faith) – відректися від віри
abjure – one who abjures faith – відступникablution (Lat. ablūtiō, “cleansing”) – in the Roman Catholic tradition, ritual washing of chalice and other objects with wine and water prior to the Eucharist. Also the washing of the fingers and chalice after the Eucharist has been received – обмивання рук та священних сосудів перед служінням Євхаристії

Abraham’s bosom – the place of repose to which Lazarus was carried after his death, a place of blessedness by itself; it may be regarded as equivalent to the “Paradise”– бібл. лоно Авраама
absolution (from Lat. absolūtio, “forgiveness of sins”) – the formal act of pronouncing forgiveness of sins – кат. абсолюція; прав. відпущення гріхів
absolution from penance – the act of a properly ordained priest, by which, in the sacrament of Penance, he frees from sin one who has confessed and made promise of satisfaction – зняття єпитимії (звільнення від покарання за гріх)
absolve – to set free or release from that which subjects a person to a burden or penalty – прощати, відпускати гріх
abstinence (from Lat. abstinentia, “self-restraint”) – the act or practice of voluntarily refraining from, or forbearing any action usually for spiritual or devotional purpose – здержливість
abyss (Gr. άbussos, Lat. abyssus) – the “abode of demons”, “the bottomless pit”, but not the place of final punishment – пекельна безодняacathistos (Gr. ακαφιστος, akathistos, from ά “without”, and kathizo “sit”, i.e. “not sitting”, “standing”) – one of the forms of a church hymn that has a masterly sound and word structure – грецьк. прав. акафіст, гімн Божій Матері

accident – a term used by Thomistic philosophy or theology for that which concurs or accedes to a substanсe and perfects it. Accidents determine the way a substance is perceived. They are the outward appearance – акциденція, несуттєві зовнішні ознаки
acclamation (Lat. acclamatio, “cry”) – a form of words, uttered with vehemence, somewhat resembling a song, sometimes accompanied with applauses which are given by the hands – акламація (відповідь вірних на молитву чи виголос священнослужителя під час богослужіння)
accommodation (from Lat. accommodatio, “adjusting one thing to another”) theologians trained in classical rhetoric (Origen, Chrysostom, Augustine and Calvin) used this idea to indicate God’s condescension in revelation. God communicated in ways adjusted to limited human capacity – акомодація
accountability, age ofage at which one is considered to be responsible for rightness or wrongness of one’s own actions – вік відповідальності
accurse – to devote to destruction; to imprecate misery or evil upon – проклинати, віддавати анафемі
acephalites (Gr. ακεφαλι, “without head”) – Christian bodies who acknowledged no leader or superior – грецьк. акефали (назви деяких християнських груп, які відмовились підкорятись вищестоящому ієрарху)
acolyte (лат. acolythus, від грец. ακολουθος “нерозлучний супутник”, “помічник”) – a nonordained person who assists in a worship service by performing actions such as carrying a cross or lighting candles – аколіт, прислужник в храмі
acrybia (Gr. άκριβεια, acrybia) – exact and strict observance of church laws and rules – акривія, принцип вирішення церковних питань з позицій точного змісту
actuary (Lat. āсtuārius, “short-hand writer”, “keeper of accounts”,) – a register or clerk of synod – англік. актуарій, секретар синоду
Adam, the Last / the New / the Seconddesignation of Jesus Christ, who represents the new humanity in contrast to “the first man, Adam” (1Cor. 15:45) – останній Адам (Ісус Христос)
Adam, the Old – the first man whom God created out of the dust of the earth and breathed the breath of life into him, and gave him dominion over all the lower creatures, but through him sin and death were introduced into the world and affected the entire race – перший Адам (перша створена Богом людина)ad fontes (Lat. “to the sources”) – a watchword of Renaissance Humanist scholars, who urged a return to the original sources of the Greek and Roman classics, the Scriptures, and the writings of early Christian theologians. This approach influenced Protestant Reformers such as John Calvin (1509-64) – до першоджерел (лозунг гуманістичних теологів доби Ренесансу)

adiaphora (Gr. άδιάφορα, adaaphora, “things indifferent) – elements of faith regarded as neither commanded nor forbidden in Scripture and thus on which liberty of conscience may be exercised – грецьк. адіафора (те, що не підтверджується і не оскаржується Святим Письмом)
adiaphorism – indifferent attitude towards religion – адіафоризм (байдуже ставлення до релігії)
adiaphorist – one who believed certain Christian practices were adiaphora. Also, some Protestants who tolerated some Roman Catholic practices as adiaphora for the sake of Christian unity – адіафорист
administer the Sacrament – to distribute the sacrament – здійснювати святе таїнство
administration of the Holy Communion – distribution of the sacrament – причастя, служіння Євхаристії
admission – the admission of a clerk to a benefice – висвячення в санadmonition, pastoral (Gr. nouthesia, Lat. admonēre, “counsel”, “warning”, “instruction”)a theme in classical pastoral care literature for the duty of a pastoral guide to offer correction, give advice, and instruct others out of the love of Christ (Rom. 15:14; Col. 3:16) – пасторське напоумлення

Adonai (Heb. 'adonay, “Lord”) – a term for the God of the Hebrews, used as a substitute for “Yahweh”. The Hebrews considered Yahweh to be God’s true name but would not pronounce it because they considered it too holy – Адонай, Господь Бог
adoption (from Gr. huiothesia, Lat. adoptāre “choose for oneself”)reception of a sinner into the familial relationship of a child to God as parent through Jesus Christ by the work of the Holy Spirit (Rom 8:15, 23) – усиновлення
adoptionism (from Lat. adoptare, “to adopt”) – the heresy that arose in 8th-century Spain under Elipandus, Archbishop of Toledo, and Felix, Bishop of Urgel, who taught that Christ was the divine Son of God, but the human Jesus (the “son of David”) was only the adopted Son of God – адопціонізм (вчення про те, що Христос в своїй людській природі був Сином Божим лише по всиновленню)
adoptionist – a follower of adoptionism – адопціоніст
adoration (Lat. adorare, “to pray to”, “to adore”) – the true worship of God in recognizing God alone as ultimate Lord – адорація, найвища ступінь поклоніння Богуadultery (Lat. adulterāre) – sexual intercourse between the married person and someone to whom that person is not married. Forbidden in the Ten Commandments (Ex. 20:14) – перелюб

adulterer (adulteress) – a man guilty of adultery; a man who has sexual commerce with any married woman, except his wife; in Scripture, an idolator; one devoted to earthly things – перелюбник
adulterize (-ate) – to commit adultery – чинити перелюб
advent (Lat. adventus, “coming”) – in reference to Christ, the first advent is his incarnation; the second is his future second coming. Also used for the first season of the Christian year, Advent, in which the coming of Jesus Christ is anticipated – прихід Христа, Адвент
Advent, Second – the second coming of Christ – Другий прихід Христа
Adventism – belief in the second coming of Jesus Christ. Christian movement started in the 30-th that stresses the near coming of Christ – адвентизм
adventist – one who believes that Christ will return soon – адвентист
aeon (Gr. αίōn. “age,” “epoch”) – in the New Testament, the present evil age is contrasted with the age to come, which constitutes the kingdom or reign of God (Heb. 6:5) – майбутній вік, вічність
aer – the largest of the three veils used for covering the paten and the chalice during or after the Eucharist. It represents the shroud of Christ. When the creed is read, the priest shakes it over the chalice, symbolizing the descent of the Holy Spirit – прав. воздух, покриття на дискос та чашу
affliction (Lat. afflictāre “distress”, Lat. tentatio “trial”, “temptation”) those elements of temptation or difficulty which are seen as means by which one’s Christian life may be strengthened in faith and obidience – випробування
afterlife – condition after the cessation of physical life. Often a reference to final destinies, traditionally associated in Christianity with heaven or hell – потойбічне життя
agape (Gr. agapē, “love”) – the self-giving love seen supremely in God’s love to the world and as a mark of a Christian life – агапа (самовідданна Божа любов до світу, ознака християнського життя)
agape-feast – a fellowship meal in the early church held in conjunction with or separate from the Lord’s Supper – вечеря любові, вечеря Господня
agathology (Gr. agathos, “good”)theological study into the nature of the good агатологія (теологічне вчення про природу “блага”)


aggiornamento (Ital. “renewal”, “bringing up to date”) a term used to discribe the reform of the Second Vatican Council (1962-1965) in Roman Catholic Church. They called for a new openess in the church to the world, toward other Christian churches, and to non-Christian religions – арджонаменто (термін, що позначає обновлення Католицької Церкви, розпочате Папою Іоаном ХХIII (1958-1963) і II Ватиканским собором, яке полягяє у відкритості до світу, інших християнських церков і нехристиянських релігій)

agnostic (from Gr. a, “not”, and gnōstikos, “one who has knowledge of”) – a person who believes that nothing can be known about the existence of God – агностик
agnosticism (from Gr. αγνόστοσ, agnōstos, “unknown”) – the view that it is not possible to have any certain knowledge beyond ordinary experience, so one cannot know whether or not God exists – aгностицизм (вчення, яке заперечує можливість пізнання Бога)Agnus Dei (Lat. “Lamb of God”) – 1) the invocation to the Lamb of God sung or recited at the beginning of the administration of Holy Communion; 2) a visual representation of Jesus as a lamb holding a cross; 3) in the Roman Catholic Church it is also a tablet of wax stamped with a representation of Jesus as a lamb bearing a cross, then blessed by the Supreme Pontiff as a sacramentalлат. кат. 1) “Агнус Деї” (частина меси, що починається цими словами); 2) Агнець (зображення агнця, який несе хрест, емблема Христа; 3) ладанка із зображенням Христа (благословенна Папою)

agony of Christ – a reference to the sufferings of Jesus endured as he anticipated his impending death by crusifixion – пристрасті Христові
agrapha (Gr. “unwritten sayings”) – sayings of Christ not recorded in the Gospels and believed to have reached the sources in which they are found by means of oral tradition – аграфа (вислови приписані Христу, які не збереглись в канонічних Євангеліях)
agrypnia – all-night vigil – Всенічна
alb (from Lat. alba, “white”) – a white vestment worn by a minister at the Eucharist – 1. кат. альба (білий літургійний одяг священика); 2. прав. стихар (нижній літургійний одяг священика і єпископа)
alienation (Lat. alienare, “to estrange”)estrangement, used as an image for the results of sin in which seperation from God, others and self is experienced – відчуження (віддалення від Бога та людей як наслідок гріха)
aliturgical days – the days on which liturgy is not conducted – алітургійні дні (без Євхаристії)allegory (Gr. allēgoria, “description of one thing under the image of another”)communication of meaning by assigning a nonliteral meaning to elements or images in the story – алегорія

allegorical methoda method of biblical interpretation which assumes that biblical stories should be interpreted by seeking the “spiritual” meaning to which the literal sense points – метод алегорії
Almighty, the (Heb. ‘El Shaddai, “God, the one of the mountains”) – a Hebrew name for God (Gen 17:1; 28:3). It is found moustly in Genesis, Exodus and Job. After the patriarchal period it was sometimes used synonymously with “Yahweh”. It points to God’s power – Всемогутній
almoner – an officer whose duty is to distribute charity or alms особа, що роздає милостиню
alms (from Gr. eleēmosynē, “mercy”) – refers to charitable gifts, the prsentation of which became part of worship during the early church period – милостиня, пожертви
alms-box – a vessel appropriated to receive alms – ящик або корзина для пожертв
Alpha and Omegathe first and the last letters of the Greek alphabet, used in the Bible to indicate God’s eternal nature – Альфа і Омегааltar (Lat. altare “high place”) – the sacrificing place; a communion table; a type of table used in ceremonies in a Christian church – вівтар, престол

altarage – the profits arising to priests from oblations, or on account of the altar – 1. пожертви, приношення до вівтаря; 2. гонорар священнослужителя
altarist – a chaplain – вікарій
altar-boy – a lay person, usually a child or young adult, who assist ministers in worship services – прислужник
altar-bread – bread used for the Eucharist – хліб причастя, проскурка
altar-call – an invitation for repentance – заклик до покаяння
altar-cloth – a cloth to lay upon an altar in churches – ризи
altar-fire – fire that came upon the sacrifice on the alter – жертовний вогонь

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page

:)